Az Intézet múltja, jelene:

Intézetünk jogelődje a felsőfokú technikumi képzés kezdeti időszakában, az 1963/64. tanévben alakult meg, kezdetben önálló Anyagtudományi, illetve Gyártástechnológiai Tanszékekként. Az 1987-es főiskolai átszervezés (intézetesítés) során dr. Angyal Béla irányítása alatt összevonták a két Tanszéket. A létrehozott Gépgyártástechnológia Intézeten belül megmaradt mindkét Tanszék szakmai önállósága és profilja. Az 1990-es átszervezés során a Tanszékek ismét önállóvá váltak, az Anyag- és Alakítástechnológiai Tanszék vezetését dr. Kisfaludy Antal, dr. Czinege Imre és dr. Sárossy György, míg a Gépgyártástechnológiai Tanszék vezetését dr. Nagy P. Sándor, dr. Váradi András és dr. Sipos Sándor látta el. A 2001. évi főiskolai integrációval járó szervezeti átalakítások következtében újra Intézeti Tanszékekké váltak a szervezeti egységek. Az Intézet igazgatója dr. Palásti Kovács Béla, igazgató-helyettese dr. Réger Mihály lett.

2007. január 1-től a Budapesti Műszaki Főiskola egységes szerkezeti felépítésének következtében Szakcsoportok formájában működtek tovább dr. Bagyinszki Gyula, illetve dr. Mikó Balázs intézetigazgató-helyettesek irányításával.

2010. január 1-től egyetemmé váltunk, jelenleg az Óbudai Egyetem - Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar – Anyag-és Gyártástudományi Intézetét dr. Palásti Kovács Béla, dr. Réger Mihály, dr. Rácz Pál és dr. Mikó Balázs vezeti.


Összeállította: Dr. Rácz Pál