Download filezillafor windows
Mechatronika és Járműtechnikai Intézet Tel.: (06-1)-666-5322, ill. (06-1)-666-5468

A Mechatronikai és Jármutechnikai Intézet

Tájékoztató a Szakdolgozat/Diplomamunka leadásáról
INFORMATIONS ABOUT DIPLOMA WORK

Tájékoztató letölthető pdf-ben!     English

2020. április 22-én megjelent a 3/2020. (IV. 22.) sz. Rektori utasítás az Óbudai Egyetemen a 2019/2020. tanév 2. félév zárásával kapcsolatos egyes intézkedések módosításáról, amely tartalmazza a szakdolgozat/diplomamunka beadásával és a záróvizsga jelentkezéssel kapcsolatos határidőket. Ennek értelmében:

A szakdolgozat/diplomamunka beadásának határideje: 2020. május 22. (péntek)

A szakdolgozatot/diplomamunkát mellékleteivel és a hozzá tartozó dokumentumokat (magyar nyelvű összefoglaló, idegen nyelvű összefoglaló) a Tanulmányi Ügyrend szerint, az előírt formátumban, elektronikusan kell feltölteni a - Moodle rendszerben a hallgatók által felvett - Szakdolgozat/diplomamunka kurzus felületére, valamint a DigiTool rendszerbe.

A plágiumellenőrzőre való feltöltés igazolását és a záróvizsga jelentkezési lapot (amennyiben nyáron záróvizsgát kíván tenni) pdf formátumban szintén a Moodle felületén kell feltölteni május 22-ig.

A konzulensi nyilatkozatot a konzulensek fogják megküldeni a kurzus felelős oktatójának, a bizalmas dolgozatok esetében a titoktartási papírokat pedig az intézeti adminisztrátorok részére kell megküldeni (ha még eddig nem került volna rá sor). Az intézeti adminisztrátorok időben megküldik a tájékoztatást az ezekkel kapcsolatos aktuális teendőkkel kapcsolatban.

A szakdolgozat/diplomamunka feladatlapok kiosztása elektronikus úton történik, az intézeti adminisztrátorok megküldik a témát véglegesített hallgatóknak email-ben. A hallgató ezt a feladatlapot szerkeszti a továbbiakban a végleges dolgozatába.

A végzős hallgatóknak a szakdolgozat/diplomamunka beadásával és a záróvizsgával kapcsolatosan az alábbi feladatokat kell tehát teljesítenie (határidő: május 22. 23:59):

  • Szakdolgozat/diplomamunka feltöltése a DigiTool plágiumellenőrző rendszerbe.
    (DigiTool: http://szakdolgozat/diplomamunka.uni-obuda.hu)
  • Szakdolgozat/diplomamunka feltöltése a Moodle-ba pdf formátumban.
  • A szakdolgozathoz/diplomamunkához kapcsolódó egyéb dokumentumok (magyar nyelvű összefoglaló, idegen nyelvű összefoglaló, plágiumellenőrzőre való feltöltés igazolása) feltöltése a Moodle-ba pdf formátumban.
  • Nyári záróvizsga esetén a Záróvizsga jelentkezési lap feltöltése a Moodle-ba aláírva, pdf formátumban.

A záróvizsgával kapcsolatos intézet specifikus értesítéseket az intézeti adminisztrátorok fogják küldeni. Kérjük, folyamatosan figyeljék a kari, és az intézeti honlapon, valamint a Moodle kurzusban megjelenő információkat!

2020. április 29.

MEI