Download filezillafor windows
Mechatronika és Járműtechnikai Intézet Tel.: (06-1)-666-5322, ill. (06-1)-666-5468

A Mechatronikai és Jármutechnikai Intézet

ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ

(BSc, MSc, nappali és levelező képzés)

Záróvizsga tájékoztató letölthető pdf-ben!

2020. május 18-án megjelent a 4/2020. (IV. 18.) sz. Rektori utasítás az Óbudai Egyetem záróvizsgáztatási rendjéről a 2019/2020. tanév 2. félévében, a veszélyhelyzetre tekintettel, amely tartalmazza a záróvizsga szervezésével kapcsolatos szabályokat és határidőket. Ennek értelmében:

A Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karon a záróvizsgákat online módon szervezzük a
BigBlueButton rendszeren keresztül 2020. július 06-15. között.

A védés és a záróvizsga szervezés online lebonyolítása Intézeti, tanszéki körben történik az egyes szakokhoz, specializációkhoz kapcsolódóan, így a védés időpontjáról, a bizottságok beosztásáról az Intézetek, tanszékek gondoskodnak. A hallgatók a záróvizsgák előtt legalább egy héttel értesülnek a záróvizsga beosztásokról. Az online elérhetőséget (BBB link, belépési kód) minden hallgató legkésőbb a vizsga előtti napon meg fogja kapni (Neptun/Moodle üzenet formájában).

A záróvizsga nyilvánossága csak az adott időpontra beosztott résztvevők számára biztosított.

A vizsga menete online rendszerben:

  • A szakdolgozat prezentálása és megvédése
  • A vizsgabizottság értékeli és közli a védés eredményét
  • Szóbeli vizsga a tantervnek megfelelő tantárgyakból. A hallgatónak felkészülési idő nélkül kell megkezdenie a vizsgát. A záróvizsga bizottság tagjai - a helyzetre való tekintettel - a hallgatókat kérdésekkel, felvetésekkel segítik a vizsga sikeres lebonyolításában
  • A vizsgabizottság értékeli a hallgató válaszait és közli a tantárgyi vizsgák eredményét

A záróvizsga online rendszerben történő sikeres lebonyolítása érdekében a következő technikai feltételek szükségesek minden hallgató esetében:

  • stabil, szélessávú internetkapcsolat,
  • működő mikrofon és kamera.

Amennyiben a hallgató kapcsolata a záróvizsgája alatt megszakad, a saját idősávján belüli újra csatlakozáskor új kérdést kap az adott tárgyból. Ismételten megszakadó kapcsolat esetén új vizsgaidőpontban kezdi meg a záróvizsgáját.

A záróvizsgák előtt online konzultációk lesznek. Ennek időpontjáról emailen/Neptunon/Moodle-on keresztül a tárgyfelelőstől kapnak majd tájékoztatást.

Intézetspecifikus tudnivalók

A záróvizsga bizottság elnökből, egy fő tagból és egy fő jegyzőkönyvvezetőből áll.

Az Intézet kötelező technikai konzultációt fog tartani a 06.28 -07.03 héten, melynek időpontjáról és elérési helyéről (link) időben értesítést fognak kapni a záróvizsgázó hallgatók.

A védésre elkészült prezentációikat PPT vagy PDF formátumban az online konzultáció időpontjáig a Moodle felületére fel kell tölteni. Technikai problémák elkerülése érdekében az animációk mellőzése szükséges a bemutatókban. Kérjük, fokozottan figyeljenek a diák, vagy PDF oldalak olvashatóságára (viszonylag kevés szöveg, nagy betűméret)!

A szaktárgyi vizsgákkal kapcsolatos szakmai segítséget e-mailben az adott tantárgyak szaktanáraitól kaphatják meg, akik indokolt esetben on-line konzultációt szerveznek.

A tantárgyi tételsorokon felül egy részletesebb, felkészülést segítő kérdéssor is fel fog kerülni a honlapunkra június közepén.

Kérjük, rendszeresen figyeljék a honlapon és a Moodle-rendszerben megjelenő információkat!

A rektori utasítás értelmében a záróvizsga lebonyolítása során az on-line vizsgáztatási rendszerben legalább két hallgatónak jelen (bejelentkezve) kell lennie, kivéve a titkosan kezelendő szakdolgozatok/diplomamunkák esetén.

Kérjük, hallgatótársuk védését és szaktárgyi feleleteit kellő figyelemmel és tisztelettel kövessék!

Kérjük – függetlenül attól, hogy személyes megjelenés nincs –, hogy az alkalomhoz illő öltözetben jelenjenek meg az online záróvizsga alkalmával!