A Tanszék Nemzetközi Hegesztőmérnöki (IWE) különbözeti képzése

A képzés célja: korszerű hegesztési eljárások, anyagok, tervezési módszerek és ipari alkalmazások körébe tartozó ismeretek rendszerező áttekintése és bővítése, különös tekintettel az IWE és az IWT képzés tartalmi különbségeire.

Főiskolai (BSc) vagy egyetemi (MSc) műszaki végzettségű, nemzetközi hegesztőtechnológus (IWT) oklevéllel és legalább 2 éves gyakorlattal rendelkező szakemberek számára ajánlott a képzés.

A tanfolyamot eredményesen elvégzők és annak tananyagából sikeresen vizsgázók az MSZ EN ISO 14731 szerinti hegesztési felelősnek minősülnek, ill. az MSZ EN ISO 3834-2 szerinti követelményeket kielégítő szakterületen dolgozhatnak. A kiadott oklevelet a világ országaiban mindenütt elfogadják.

Magyarország 1998. decemberében az EWF (Európai Hegesztési, Kötési és Vágási Szövetség) teljes jogú tagja lett. Ez azt jelenti, hogy 1999. január 1-től hazánk is folytathat európai érvényességű felsőfokú hegesztői szakképzést és saját jogon - az MHtE (Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés) által - adhat ki EWE diplomát. Az IIW (International Welding Institute = Nemzetközi Hegesztési Intézet) révén is megkapta a jogot nemzetközi hegesztőmérnök (IWE) szakképesítés kiadására.

 

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara megszerezte a képzésre vonatkozó akkreditációt, így az EWF ill. az IIW által kiadott irányelvek (IAB-252r5-19) és előírások szerint hirdet tanfolyamot. A 369 tanórás (309 tanóra elmélet + 60 tanóra gyakorlat) IWT képzésre épülő különbözeti képzés összes óraszáma 112 óra elmélet. A különbözeti tanfolyamot a Tanszék október és november hónapok csütörtökjein 13:30 - 18:30 között, illetve péntekjein 08:00 - 15:00 óra között tartja a Budapest VIII., Népszínház u. 8. szám alatti épületben. Csütörtökönként 6 tanóra, péntekenként 2 x 4 tanóra megtartására kerül sor.

 
 Tananyag modulok (témakörök):    tanóraszámok:
 1. Hegesztési eljárások és berendezések    32 tanóra
 2. Anyagok és viselkedésük a hegesztés során    30 tanóra
 3. Méretezés és tervezés    22 tanóra
 4. Gyártás, mérnöki alkalmazások    28 tanóra

Elmélet összesen:

 112 tanóra

 

1. A képzésben való részvétel feltételei:

 

2. A képzésre egyedi elbírálási eljárás nélkül felvehetők a műszaki főiskolai (BSc) vagy egyetemi (MSc) végzettséggel és IWT (International Welding Technologist) oklevéllel rendelkező üzemmérnökök, okleveles mérnökök (gépészmérnök, járműmérnök, kohómérnök, anyagmérnök, mechatronikai mérnök, villamosmérnök, közlekedésmérnök, építőmérnök, energetikai mérnök). A tanfolyamra jelentkezési adatlap kitöltésével kell jelentkezni és kérjük, hogy az IWE adatok rovatait is kitöltve küldjék el. A legközelebbi tanfolyamot az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara várhatóan 2024. október 03-án indítja legalább 15 fő jelentkezése esetén. A képzés díja 260.000,-Ft (TAM), mely nem tartalmazza a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülésnek (MHtE) átutalandó 118.500,-Ft (+ÁFA) vizsgadíjat. A képzési díjat a tanfolyam megkezdése után az Egyetemnek, a vizsgadíjat a tanfolyam végén közvetlenül az MHtE-nek kell átutalni, ami előfeltétele a vizsgára bocsátásnak.

 

Az első tanfolyami napra kérjük hozni az eredeti (nem fénymásolt, nem szkennelt, nem fotózott), saját kezűleg és a költségviselő által is aláírt ill. lebélyegzett jelentkezési lapot, továbbá a szükséges mellékleteket: felsőfokú oklevél másolata, IWT oklevél másolata, (munka)egészségügyi alkalmasság igazolása, szakmai önéletrajz, kétéves gyakorlati idő igazolása műszaki (hegesztési vagy rokon) területen. Ez utóbbi kettőnek nincs kötött formátuma, a lényeg, hogy hiteles legyen. Szintén az első alkalomra kérjük elhozni az eredeti felsőfokú oklevelet és az IWT oklevelet is bemutatásra, ill. a másolattal való összevetésre.

 

További információ Dr. Bagyinszki Gyula egyetemi docenstől (Tel.: +36-1-666-5304, E-mail: bagyinszki.gyula@bgk.uni-obuda.hu) kérhető. A megadott E-mail címre kell elküldeni a jelentkezési lap és a mellékletek elektronikus (szkennelt) változatát.