A Tanszék Nemzetközi Hegesztőspecialista (IWS) képzése

Tájékoztató a Nemzetközi Hegesztőspecialista (IWS - International Welding Specialist) szakképzésről

A képzés célja: korszerű hegesztési eljárások, anyagok, tervezési módszerek és ipari alkalmazások megismertetése a résztvevőkkel, különös tekintettel a gyakorlati alkalmazásokra.

Legalább 4 éves képzési időtartamú műszaki szakközépiskolai tanulmányokat lezáró érettségi bizonyítvánnyal, legalább 4 éves szakirányú (fémipari) gyakorlattal, továbbá legalább 2 darab (2 különböző eljárásból) érvényes MSZ EN ISO 9606-1 szerinti hegesztőminősítéssel rendelkező szakemberek számára ajánlott a képzés.

A tanfolyamot eredményesen elvégzők és annak tananyagából sikeresen vizsgázók az MSZ EN ISO 14731 szerinti hegesztési felelősnek minősülnek, ill. az MSZ EN ISO 3834-4 szerinti követelményeket kielégítő szakterületen dolgozhatnak. A kiadott oklevelet a világ országaiban mindenütt elfogadják.

Magyarország 1998. decemberében az EWF (Európai Hegesztési, Kötési és Vágási Szövetség) teljes jogú tagja lett. Ez azt jelenti, hogy 1999. január 1-től hazánk is folytathat európai érvényességű felsőfokú hegesztői szakképzést és saját jogon - az MHtE (Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés) által - adhat ki EWS diplomát. Az IIW (International Welding Institute = Nemzetközi Hegesztési Intézet) révén is megkapta a jogot nemzetközi hegesztőspecialista (IWS) szakképesítés kiadására.

 

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara megszerezte a képzésre vonatkozó akkreditációt, így az EWF, ill. az IIW által kiadott irányelvek (IAB-252r5-19) és előírások szerint hirdet tanfolyamot. A képzés összes óraszáma 249 tanóra, melyből 189 tanóra elmélet, 60 tanóra gyakorlat. A tanfolyamot a Tanszék február-június hónapok péntekjein 09:30-18:00 óra között, illetve szombatjain 08:30-14:05 óra között tartja a Budapest VIII., Népszínház u. 8. szám alatti épületben. Péntekenként 09.30-tól 4+6 tanóra, szombatonként 08.30-tól 6 (esetenként 7) tanóra megtartására kerül sor.

 
 Tananyag modulok (témakörök):    tanóraszámok:
 1. Hegesztési eljárások és berendezések    53 tanóra
 2. Anyagok és viselkedésük a hegesztés során    56 tanóra
 3. Méretezés és tervezés    24 tanóra
 4. Gyártás, mérnöki alkalmazások    56 tanóra

Elmélet összesen:

 189 tanóra
 Gyakorlat:    60 tanóra

Mindösszesen:

 249 tanóra

 

1. A képzésben való részvétel feltételei:

            • műszaki szakközépiskolai érettségi bizonyítvány vagy magasabb szintű műszaki végzettséget tanúsító oklevél,

            • legalább 4 éves fémipari területen megszerzett és igazolt gyakorlat,

            • legalább 2 darab (2 különböző eljárásból) érvényes MSZ EN ISO 9606-1 szerinti hegesztőminősítés,

            • (munka)egészségügyi alkalmassági igazolás.

 

2. A képzésre egyedi elbírálási eljárás nélkül felvehetők a műszaki szakközépiskolai érettségi bizonyítvánnyal vagy magasabb szintű műszaki végzettséggel rendelkező szakemberek.

A tanfolyamra jelentkezési adatlap kitöltésével kell jelentkezni és kérjük, hogy az IWS adatok rovatait is kitöltve küldjék el. A legközelebbi tanfolyamot az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara várhatóan 2025. februárjában indítja legalább 15 fő jelentkezése esetén.  A képzés díja 500.000,-Ft (TAM), mely nem tartalmazza a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülésnek (MHtE) átutalandó 108.500,-Ft (+ÁFA) vizsgadíjat. A képzési díjat a tanfolyam megkezdése után az Egyetemnek, a vizsgadíjat a tanfolyam végén közvetlenül az MHtE-nek kell átutalni, ami előfeltétele a vizsgára bocsátásnak.

 

Azoknak, akiknek nincsen érettségijük (de szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkeznek), a tanfolyamot megelőző 3 hét kijelölt pénteki és szombati napjain egy 40 tanórás IWS 0 képzésen is részt kell venniük. Mivel ez nem része a 249 tanórás, 500.000,-Ft részvételi díjjal meghirdetett tanfolyamnak, így az ezen résztvevőknek időarányosan +80.000,-Ft-tal nagyobb, azaz 580.000,-Ft (TAM) a teljes képzési költség.

 

Az első tanfolyami napra kérjük hozni az eredeti (nem fénymásolt, nem szkennelt, nem fotózott), saját kezűleg és a költségviselő által is aláírt ill. lebélyegzett jelentkezési lapot, továbbá a szükséges mellékleteket: végzettséget (szakképesítést) igazoló bizonyítvány vagy oklevél másolata, érvényes hegesztőminősítések másolata, (munka)egészségügyi alkalmasság igazolása, négyéves gyakorlati idő igazolása fémipari területen. Ez utóbbi kettőnek nincs kötött formátuma, a lényeg, hogy hiteles legyen. Szintén az első alkalomra kérjük elhozni az eredeti bizonyítványt vagy oklevelet is bemutatásra, ill. a másolattal való összevetésre.

 

További információ Dr. Bagyinszki Gyula egyetemi docenstől (Tel.: +36-1-666-5304, E-mail: bagyinszki.gyula@bgk.uni-obuda.hu) kérhető. A megadott E-mail címre kell elküldeni a jelentkezési lap és a mellékletek elektronikus (szkennelt) változatát.