A Tanszék Nemzetközi Hegesztőtechnológus (IWT) képzése

Tájékoztató a Nemzetközi Hegesztőtechnológus (IWT - International Welding Technologist) szakképzésről

A képzés célja: korszerű hegesztési eljárások, anyagok, tervezési módszerek és ipari alkalmazások megismertetése a résztvevőkkel, különös tekintettel a minőségügyi követelményekre.

Főiskolai (BSc) vagy egyetemi (MSc) műszaki végzettségű szakemberek számára ajánlott a képzés.

A tanfolyamot eredményesen elvégzők és annak tananyagából sikeresen vizsgázók az MSZ EN ISO 14731 szerinti hegesztési felelősnek minősülnek, ill. az MSZ EN ISO 3834-3 szerinti követelményeket kielégítő szakterületen dolgozhatnak. A kiadott oklevelet a világ országaiban mindenütt elfogadják.

Magyarország 1998. decemberében az EWF (Európai Hegesztési, Kötési és Vágási Szövetség) teljes jogú tagja lett. Ez azt jelenti, hogy 1999. január 1-től hazánk is folytathat európai érvényességű felsőfokú hegesztői szakképzést és saját jogon - az MHtE (Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés) által - adhat ki EWT diplomát. Az IIW (International Welding Institute = Nemzetközi Hegesztési Intézet) révén is megkapta a jogot nemzetközi hegesztőtechnológus (IWT) szakképesítés kiadására.

 

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara megszerezte a képzésre vonatkozó akkreditációt, így az EWF ill. az IIW által kiadott irányelvek (IAB-252r5-19) és előírások szerint hirdet tanfolyamot. A képzés összes óraszáma 369 tanóra, melyből 309 tanóra elmélet, 60 tanóra gyakorlat. A tanfolyamot a Tanszék február-június hónapok csütörtökjein 13:00-19:45 óra között, illetve péntekjein 08:00-15:00 óra között tartja a Budapest VIII., Népszínház u. 8. szám alatti épületben. Csütörtökönként 13:00-tól 2 x 4, péntekenként 08:00-tól 2 x 4 tanóra megtartására kerül sor. A gyakorlati (hegesztés + anyagvizsgálat) órák teljesítéséhez az utolsó 7 héten át a csütörtök délelőttöket (+4 tanórában) és a péntek délutánokat (+4 tanórában) is igénybe vesszük. Ilyen időbeosztással 20 oktatási hétig tart a képzés.

 
 Tananyag modulok (témakörök):    tanóraszámok:
 1. Hegesztési eljárások és berendezések    86 tanóra
 2. Anyagok és viselkedésük a hegesztés során    96 tanóra
 3. Méretezés és tervezés    44 tanóra
 4. Gyártás, mérnöki alkalmazások    83 tanóra

Elmélet összesen:

 309 tanóra
 Gyakorlat:    60 tanóra

Mindösszesen:

 369 tanóra

 

1. A képzésben való részvétel feltételei:

            • műszaki főiskolai (BSc) vagy egyetemi (MSc) oklevél,

            • (munka)egészségügyi alkalmassági igazolás.

 

2. A képzésre egyedi elbírálási eljárás nélkül felvehetők a műszaki főiskolai (BSc) vagy egyetemi (MSc) végzettséggel rendelkező üzemmérnökök, okleveles mérnökök (gépészmérnök, járműmérnök, kohómérnök, anyagmérnök, mechatronikai mérnök, villamosmérnök, közlekedésmérnök, építőmérnök, energetikai mérnök).

A tanfolyamra jelentkezési adatlap kitöltésével kell jelentkezni és kérjük, hogy az IWT adatok rovatait is kitöltve küldjék el.. A legközelebbi tanfolyamot az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara várhatóan 2024. február 01-jén indítja legalább 15 fő jelentkezése esetén.  A képzés díja 600.000,-Ft (TAM), mely nem tartalmazza a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülésnek (MHtE) átutalandó 108.500,-Ft (+ÁFA) vizsgadíjat. A képzési díjat a tanfolyam megkezdése után az Egyetemnek, a vizsgadíjat a tanfolyam végén közvetlenül az MHtE-nek kell átutalni, ami előfeltétele a vizsgára bocsátásnak.

 

Az első tanfolyami napra kérjük hozni az eredeti (nem fénymásolt, nem szkennelt, nem fotózott), saját kezűleg és a költségviselő által is aláírt ill. lebélyegzett jelentkezési lapot, továbbá a szükséges mellékleteket: felsőfokú oklevél másolata, (munka)egészségügyi alkalmasság igazolása. Szintén az első alkalomra kérjük elhozni az eredeti felsőfokú oklevelet is bemutatásra, ill. a másolattal való összevetésre.

 

További információ Dr. Bagyinszki Gyula egyetemi docenstől (Tel.: +36-1-666-5304, E-mail: bagyinszki.gyula@bgk.uni-obuda.hu) kérhető. A megadott E-mail címre kell elküldeni a jelentkezési lap és a mellékletek elektronikus (szkennelt) változatát.