A Tanszék
Tudományos DiákKöri
és szakdolgozati témái
   

 

 

TDK dolgozat készítési útmutató

 

Szakdolgozat készítési útmutató

 

 

Dr. Bagyinszki Gyula:

 

1.      Nagy energiasűrűségű eljárások alkalmazási lehetőségei

2.      Lézeres anyagmegmunkálások

3.      Elektronsugaras hegesztések vizsgálata

4.      Hegesztés technológiatervezési kérdései

5.      Acélok hegeszthetőségének megítélése

6.      Hegesztés gépesítési, robotosítási szempontjai

7.      Anyagtudomány és -technológia oktatásában alkalmazható demonstrációs eszközök, számítógépi prezentációk készítése

8.      Roncsolásmentes anyagvizsgálatok alkalmazhatóságának elemzése

 

 

Dr. Gáti József:

 

1.      Polimer kötések vizsgálata

 

 

Dr. Gonda Viktor:

 

1.   Könyöksajtolás és csavaró sajtolás végeselemes vizsgálata

2.   Nagy sebességű alakítás számítógépes mechanikai modellezése

 

 

Dr. Horváth László:

 

1.      Süllyesztékes kovácsolás technológiájának kidolgozása, a technológia megvalósításához szükséges szerszámok megtervezése a megvalósítandó alkatrész megadott mintadarabjának vagy alkatrészrajzának alapján

2.      Zömítés, redukálás technológiájának kidolgozása, a technológia megvalósításához szükséges szerszámok megtervezése a megvalósítandó alkatrész megadott mintadarabjának vagy alkatrészrajzának alapján

3.      Folyatás technológiájának kidolgozása, a technológia megvalósításához szükséges szerszámok megtervezése a megvalósítandó alkatrész megadott mintadarabjának vagy alkatrészrajzának alapján

4.      Kivágás, lyukasztás technológiájának kidolgozása, a technológia megvalósításához szükséges szerszámok megtervezése a megvalósítandó alkatrész megadott mintadarabjának vagy alkatrészrajzának alapján

5.      Mélyhúzás technológiájának kidolgozása, a technológia megvalósításához szükséges szerszámok megtervezése a megvalósítandó alkatrész megadott mintadarabjának vagy alkatrészrajzának alapján

6.      Kombinált kivágás és mélyhúzás technológiájának kidolgozása, a technológia megvalósításához szükséges szerszámok megtervezése a megvalósítandó alkatrész megadott mintadarabjának vagy alkatrészrajzának alapján

 

 

Dr. Kovács Tünde:

 

1.      Kopásállósági vizsgálatok

2.      Különbözően felületkezelt acél próbatestek kopásállóságának vizsgálata (Sebestyén Anita)

3.      Öntöttvas féktárcsák kopásállósági vizsgálata (Kupi András)

4.      Acélok kopásállóságának vizsgálata (Fekete Róbert)

 

 

Nagyné Halász Erzsébet:

 

1.      Természetes kerámiaanyagok vizsgálata

2.      Műszaki kerámiák vizsgálata

3.      Anyagok károsodáselemzése elektronmikroszkópos vizsgálatokkal

 

 

Dr. Réger Mihály:

 

1.      Kristályosodási folyamatok matematikai modellezése

2.      Mirodúsulás meghatározása acélok kristályosodása során

3.      A primer dendrites szerkezet és a kristályosodási paraméterek kapcsolata

4.      Hőkezelési folyamatok hőtani matematikai modellezése (felületi, tömbi)

5.      Peritektikus reakció kísérleti vizsgálata és modellezése

6.      Acélok kúszási folyamatainak modellezése

7.      Korszerű acélok alkalmazása, működése, vizsgálata

8.      Megszakított Jominy-vizsgálat kidolgozása, alkalmazása

9.      Hőkezelési folyamatokban a hőátadási együttható meghatározása méréssel és számítással

10. Adathalmazok feldolgozása, értelmezési szempontok kidolgozása, megjelenítése (informatikai, programozási ismeretek szükségesek)

11. Adathalmazok matematikai statisztikai feldolgozása (informatikai, programozási ismeretek szükségesek)

 

  

Dr. Réti Tamás:

 

1.      Átalakulási folyamatok előrejelzése új típusú kinetikai modellek felhasználásával

2.      Mikroszerkezet topológiai vizsgálata

 

 

Dr. Sárossy György:

 

1.      Instabilitási jelenség és annak kihatásai a kivágás-lyukasztás technológiánál

2.      Keresztező élű vágás erő-út diagramja meghatározásának elvi alapjai

3.      Ragasztott kötések kísérleti vizsgálata, szilárdság-idő függvények meghatározása

4.      Folyásgörbe meghatározása szakítóvizsgálattal

5.      Folyásgörbe meghatározása zömítővizsgálattal

6.      Súrlódási tényező meghatározása gyűrűzömítéssel

7.      Az akadó csúszás jelenségének vizsgálata numerikus módszerekkel