A Tanszék életrajza

 

A Tanszék jogelődjét a Felsőfokú Gépipari Technikum alapításának kezdeti időszakában, 1963-ban hívták életre Mechanikai Technológia Tanszék néven. Megszervezésére Dr. Vojnich Pál, a Ganz-Mávag Metallográfiai és Anyagvizsgáló Laboratóriumának vezetője kapott megbízást, aki ehhez a Dr. Gillemot László vezette műegyetemi tanszéken szerzett oktatói tapasztalatait jól kamatoztatta.

1967-ben a Kohó- és Gépipari Minisztérium Oktatási Főosztályáról érkezett Márton Tibor vette át a Tanszék vezetését. 1969-ben a Felsőfokú Gépipari Technikumból Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola lett. Dr. Márton Tibort az 1987-es főiskolai átszervezés (intézetesítés) során főigazgató-helyettessé nevezték ki, a Tanszéket pedig Dr. Angyal Béla irányítása alatt összevonták a Gépgyártástechnológiai Tanszékkel. A létrehozott Gépgyártástechnológia Intézeten belül is megmaradt a Tanszék szakmai önállósága és profilja. A több szakcsoportból álló szervezeti egységet az alapító tagnak számító Dr. Czinege Imre irányította és intézetigazgató-helyettesként gazdája volt a kutatás-fejlesztési tevékenységnek is.

 Az 1990-es átszervezés során a Tanszék ismét önállóvá vált. Ekkor Dr. Czinege Imre a Főiskola főigazgatója lett, a Tanszék vezetését Dr. Kisfaludy Antal vette át, aki 1971-től a Tanszék munkatársa, előtte a Vasipari Kutató Intézet laborvezetője. Az újra önállósult szervezeti egység - a főiskolai arculat részbeni megváltozását figyelembe véve - az Anyag- és Alakítástechnológiai Tanszék nevet vette fel, módosítva oktatási profilját ill. bővítve képzési kínálatát. A Főiskola a gépipar szakemberellátása helyett az ipar egészének kiszolgálását tűzte ki célul (ezt tükrözte az akkori névváltoztatása is, azaz a "Gépipari" szó elhagyása az intézmény nevéből). Az 1997-ben nyugdíjba vonult Dr. Kisfaludy Antalt Dr. Czinege Imre, majd Dr. Sárossy György váltotta fel a Tanszék vezetésében.

 A főiskolai integrációval járó szervezeti átalakítások következtében újra intézeti tanszékké vált a szervezeti egység. A Gépgyártástechnológiai Tanszékkel együtt 2000. január 1-től működtetett Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet igazgatója Dr. Palásti Kovács Béla, igazgató-helyettese Dr. Réger Mihály. 2007. január 1-től - újabb szervezeti átalakítások következtében - a Tanszék Szakcsoport formában működött tovább az Intézeten belül, Dr. Bagyinszki Gyula, majd 2010-től Dr. Kovács Mihály ill. 2012-től Dr. Rácz Pál vezetésével. 2015. októberétől - újabb struktúra-módosítás következtében - Intézeti Tanszék lett a Szakcsoportból. Jelenleg az Intézet igazgatója Dr. Pinke Péter, a Tanszék vezetője Dr. Kovács Tünde.

 A Tanszék ill. jogelődje kezdettől fogva kiemelkedő országos szerepet töltött és tölt be a hegesztés szakterületén. 1970 óta folyamatosan képez hegesztő műszaki szakembereket, majd 1993 óta hegesztőtechnológusokat. Az European Federation for Welding, Joining and Cutting (röviden: EWF, magyarul: Európai Hegesztési, Kötési és Vágási Szövetség) 1998. december 9-11. között Leidenben megtartott Igazgató Tanácsa és Közgyűlése felvette Magyarországot teljes jogú tagjai sorába. A döntés során a Szövetség illetékes bizottságai a Magyar Hegesztéstechnikai Egyesülést mint tanúsítási szervezetet több európai képzésre és képesítés kiadására akkreditálták, közülük az Egyetem jogelődjén az "Európai Hegesztőtechnológus" (EWT = European Welding Technologist) és az "Európai Hegesztőspecialista" (EWS = European Welding Specialist) képzést engedélyezték. Ezen tanúsítás birtokában a jogelőd Tanszék 1999 májusában a korábban végzett technológusok kiegészítő képzését is lebonyolította, melynek eredményeképpen 18 fő Magyarországon először vehette át az "Európai Hegesztőtechnológus" diplomát. Időközben az IIW (International Institut of of Welding, magyarul: Nemzetközi Hegesztési Intézet) is elfogadta az EWF képzési és képesítési követelményeit, miáltal a képzési forma keretében IWT (International Welding Technologist) illetve IWS (International Welding Specialist), majd 2011-től IWE (International Welding Engineer) oklevél kiadása is lehetővé vált.

 Az oktatási tevékenység mellett a Tanszéknek kezdettől fogva jelentős a kutató-fejlesztő és az ehhez kapcsolódó publikációs tevékenysége is. Mind az oktatás, mind a kutatás-fejlesztés területén jó kapcsolatokat ápol egyetemi és más főiskolai tanszékekkel, kutatóintézetekkel és vállalatokkal, továbbá nagy hangsúlyt helyez az oktatók tudományos továbbképzésére is. A Tanszék oktatói közül 2 fő a műszaki tudomány doktora, 7 fő a műszaki tudomány kandidátusa és/vagy PhD fokozatot szerzett, 4 fő pedig egyetemi doktori fokozattal rendelkezik.


A Tanszék az alapképzéshez metallográfiai, roncsolásos és roncsolásmentes anyagvizsgáló laboratóriumokkal rendelkezik, míg a szakirányú képzést képlékenyalakító, hőkezelő és hegesztő laboratóriumok szolgálják. A Tanszék törekszik arra, hogy a gyakorlati oktatás során az alapvető anyagszerkezet- és anyagtulajdonság-vizsgálati eljárásokat és a fontosabb forgácsnélküli (nem forgácsoló) anyagtechnológiákat élőben tudja bemutatni a hallgatóknak. A metallográfiai és az anyagvizsgáló laboratóriumokban a hagyományos anyagvizsgáló gépek ill. eszközök, valamint az alapvető hőkezelő berendezések mellett helyet kapott egy pásztázó (scanning) elektronmikroszkóp is, melyhez - az elektronikus képrögzítés és -feldolgozás elősegítésére - számítógépes képelemző rendszer csatlakozik.

Metallográfiai előkészítő      Metallográfiai tanterem      Digitalizált mikroszkópia

Szakítóvizsgálat gépei      Ütvehajlító vizsgálat gépei      Keménységmérés gépei

Roncsolásmentes anyagvizsgálat eszközei      Pásztázó elektronmikroszkóp      Mikrokeménységmérő rendszer

A technológiákat bemutató laboratóriumokban megtalálhatók a szakterület legfontosabb ipari szintű berendezései. A képlékenyalakító laboratóriumban univerzális húzó- és nyomógépek segítik az anyagok alakíthatóságának vizsgálatát, míg mechanikus és hidraulikus sajtológépek szolgálják a képlékeny alakítási technológiák bemutatását. A hőkezelő laboratóriumban alapvető hőkezelő, indukciós hevítő műveletek, továbbá átedzhetőségi és dilatometriás vizsgálatok végezhetők el. A hegesztő laboratóriumokban a fontosabb gáz- és ívhegesztő, láng- és plazmavágó eljárások, valamint néhány sajtoló hegesztő eljárás mutathatók be.


Alakíthatóság-vizsgálat berendezései      Képlékeny alakítás gépei

Gázhegesztő labor      Hegesztő tanterem      Ívhegesztő labor

 Véglapedző próba berendezése      Hőkezelő kemencék

2009. október 26-án a Tanszék felügyelete alá tartozó OE-BGK-CLOOS Robothegesztő labor átadására került sor egy kettős jubileum - az Egyetem jogelőd intézménye (a Magyar Királyi Állami Ipariskola) alapításának 130 éves évfordulója, valamint a német CLOOS cég 90 éves fennállása - alkalmából.

      CLOOS ívhegesztő robotállomás     

   Ívhegesztő robot védőgázellátója

A Tanszék nagy hangsúlyt fektet a multimédiás jellegű oktatásra és abban a számítástechnikai lehetőségek kihasználására is. Azokon a területen, ahol a szükségesnek ítélt vizsgálatok és technológiai bemutatók gyakorlati megvalósítására alkalmas eszközök nem állnak rendelkezésre, videofilmeket, számítógépes szimulációt, vetített vagy tablós prezentációkat mutat be a hallgatóknak. A mérési adatfeldolgozás, a konstrukciós- és technológiai tervezés, az anyagkiválasztás területén korszerű szoftverek és adatbázisok állnak rendelkezésre az ilyen témájú gyakorlatokhoz, TDK-munkákhoz ill. szakdolgozatokhoz.

Multimédiás tanterem      Prezentációs tanterem