Házi feladatok

A feladatok kiírása, és beadásának módja

A félév során két házi feladatot kell elkészíteni, melyek az alul látható linkekről tölthetők le. A házi feladatokat egyénileg kell elkészíteni. Beadásuk az előadások szüneteiben, illetve a Budapest, VIII. Népszínház utca 8. alatti épület portáján történhet. A postán és email-ben küldött feladatok fogadására nem vállalunk biztosítékot. A feladat kizárólag a kiíráshoz mellékelt lap (a dokumentumok 2. oldala) felhasználásával oldható meg. A feladatlapot kézzel kell kitölteni, beadni csak egyetlen A/4 méretű papírlapot szabad, mindenféle csomagolóanyag és kapocs  mellőzésével.

1. házi feladat               2. házi feladat             A feladatok osztályzatai

A feladatok értékelése

Mindkét feladat 4 kérdéscsoportot tartalmaz. A javítás a kérdéseken sorba haladva történik, az első hibáig. Amennyiben az első kérdéscsoport válaszaiban hiba van, a feladat elégtelen, ha a második kérdéscsoport válaszai közül valamelyik hibás, elégséges, és így tovább. Amennyiben valamennyi válasz helyes, a feladat jeles.

Mindkét feladatot többször be lehet adni. Valamennyi újabb próbálkozás során az értékelés egy fokozattal szigorodik, vagyis például a harmadik próbálkozáskor már csak az utolsó csoportban lehet hibázni ahhoz, hogy az osztályzat elégséges legyen.

Néhány tanács a feladatok megoldásához

Ha valaki pl. 1977. március 14.-én született, akkor az 1. feladat 14. sorában található kiindulási adatokkal kell számolnia. A diagramokat milliméter papíron rajzoltuk meg, ne méregesse vonalzóval, számolja le a kinyomtatott ábrán a mm-eket! A mm/mm mértékegységben megadott lépték azt jelenti, hogy ami a diagramon 1 mm, az a valóságban mekkora távolság. A N/mm lépték pedig azt jelenti, hogy a diagramon 1 mm hány N erőnek felel meg. A feladat megoldását kezdje a jeltáv meghatározásával. A jeltáv számított értékét 100 mm alatt páros egész számra, 100 mm fölött 5-tel osztható egész számra kell kerekíteni. Pl. 77,4 mm esetén a jeltáv 78 mm, 127,4 mm esetén pedig 125 mm. A számolásnak tartalmaznia kell azokat a lépéseket, melyek az eredményhez vezetnek. Az eredményeknek általában valamilyen mértékegységük is van, ezek hiánya, vagy hibája a megoldást eleve érvényteleníti.

A 2. feladat során a példabeli, március 14.-én született hallgató alapadatai a következőképpen adódnak. A vizsgálandó ötvözet C-tartalma 2,8%, (mivel 14x0,2=2,8), az első feladatrészben ezt az ötvözetet 360 °C-on kell elemeznie, mivel március a 3. hónap, és 3x120=360. Az első feladatrészben tehát a rendszer két fázisát kell beírni az első oszlop két sorába, ami ebben az esetben α-vas, és Fe3C. A következő oszlopban a fázisok százalékos mennyiségét kell megadni, amit emelőszabállyal lehet kiszámítani. A fázisok C-tartalmát természetesen az egyensúlyi diagramból kell kiolvasni, ennek pontossága nem fogja vita tárgyát képezni, ha elvileg a megoldás helyes. Ha a hőmérséklet nő, ennek az ötvözetnek az α-vas mennyisége csökken, mert az Fe3C mennyisége valamelyest nő, az α-vas C-tartalma is nő, az Fe3C C-tartalma viszont nem változik.

Aki a két házi feladatot önállóan megoldja, a zárthelyin legalább közepes eredményre számíthat, hiszen a zárthelyiben a feladatokhoz hasonló, de kevesebb számolást igénylő kérdések lesznek. A zárthelyi olyan kérdéseket is tartalmaz, melyek a feladatokkal nincsenek kapcsolatban.

Budapest, 2008. szeptember 4.

Borossay Béla sk.