A vizsgáról

A vizsgára a Neptunon kell jelentkezni. A jelentkezők létszámától függően a vizsga a megadott időpontnál később is kezdődhet, de az adott időpontig befejeződik. A vizsgára a földszint 16-os teremben kell megjelenni, itt közöljük a további beosztást. A szóbeli vizsga együtt történik a nappali tagozatos hallgatókkal, értelemszerűen a követelmények is azonosak. Először a "beugró" kérdésre kell válaszolni, ha ez sikeres, a jelölt a tételsorból 5-6 kérdést kap. Ezekre felkészülési idő után kell válaszolnia. A vizsga csak akkor lehet sikeres, ha a jelölt a kérdések valamennyiére elégséges szintű választ ad. A vizsgán a kapott tételeken kívül a többi anyagrészből is kérdez a vizsgáztató. A vizsgaeredmény indexbejegyzést a vizsgáztató a helyszínen beírja, az "aláírást" a tárgy előadója jegyzi. A szakcsoport igyekszik nem korlátozni az alkalmanként vizsgázók létszámát, a tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a későbbi vizsgaidőpontokban előfordulhatnak torlódások.

A vizsgáztatást a következő oktatók végzik: Borossay Béla, dr. Kovács Tünde, Nagyné Halász Erzsébet, dr. Pinke Péter, dr. Réger Mihály, dr. Réti Tamás, Varga Péter. Az egyes vizsgaalkalmakkor annyi vizsgáztató dolgozik, amennyi a jelentkezők létszámának megfelelő nyugodt lebonyolításhoz szükséges. A vizsgáztató személyének megválasztására nincs lehetőség.

Borossay Béla sk.