Magyar Pedagógiai Társaság

Összehasonlító Pedagógiai Szakosztály

Cím: 1051 Budapest, Steindl Imre u. 12.
Email: mpt@bgk.bmf.hu

Főoldal
Tisztségviselők
Célkitűzéseink
Ülések
Konferenciák
Publikációk
Történet
Illés Lajosné dr.: Az Összehasonlító Pedagógiai Szakosztály elmúlt 35 éve
 

1968
A Neveléselméleti Szakosztály égisze alatt rendezett Nemzetközi Nevelésügyi kongresszuson, Balatonfüreden több későbbi szakosztályi tagunk vett részt és tartott előadást. Elkezdett formálódni egy önálló szakosztály gondolata, amely az összehasonlító pedagógiai kutatások eredményeinek szélesebb körű érdekképviseletét tűzte ki célul.

1969
Sárospatakon a Magyar Pedagógiai Társaság szervezésében szakosztályunk titkára tartott előadást "Az ifjúság erkölcsi és politikai neveléséről" címmel, ill. beszámolt a párizsi "forró tavasz" eseményeiről.

1970
Megalakul a Magyar Pedagógiai Társaság égiszén belül az Összehasonlító Pedagógiai Szakosztály.
Alapító elnök: Dr. Arató Ferenc, alapító titkár: Illés Lajosné dr.
Szakosztályunk már a kezdettől fogva együttműködik a Neveléselméleti, a Neveléstörténeti és a Felnőttnevelési Szakosztályokkal.
A szakosztályunk vezetőségét az V. Nevelésügyi Kongresszus tagjaivá is választották.

1971
Részt vettünk a Kossuth Lajos Tudományegyetemen megrendezett Ifjúságkutatási Konferencián és több szakosztályi tagunk is előadást tartott.

1972
Részt vettünk a VI. Nevelésügyi Kongresszuson.

1973 és 1974
Részt vettünk és előadást tartottunk a Neveléselméleti Szakosztály által szervezett konferencián, Zánkán.

1975
A Pedagógiai Szemle hasábjain vitát kezdeményeztünk az Összehasonlító pedagógia tárgya, forma és feladatai címmel. A vitához szakosztályunk több tagja is hozzászólt.
Az őszi szakosztályi ülésen Ajánlást dolgoztunk ki az összehasonlító pedagógia kötelező tantárgyként való tanításáról az egyetemeken és a tanárképző főiskolákon. Az ajánlást több külföldi ország gyakorlatára támaszkodva megküldtük az Oktatásügyi Minisztériumnak is.

1976
Szegeden előadást tartottunk a nyári egyetemen "Az osztályozás és értékelés nemzetközi összehasonlításban" címmel.

1977
Három szakosztályi ülést is tartottunk.

1978
Több hazai és nemzetközi szakember bevonásával elkezdtük egy 11 nyelvű pedagógiai szakszótár munkálatait

1979
Elkészült a 11 nyelvű pedagógiai szakszótárt.

1980
Genfben, az UNESCO főigazgató-helyettesével munkaértekezleten vettünk részt, amelyen bemutattuk az elkészült pedagógiai szakszótárt. A főigazgató-helyettes igen nagyra értékelte és úttörő kezdeményezésnek tartotta munkánkat.
Ennek ellenére nem állt módunkban kiadatni az elkészült munkát, de 200 példányban, sokszorosítva megküldtük a tanárképző intézeteknek és könyvtáraknak, akik azóta is használják ezt a munkát.

1982
Ausztria oktatási és tanügyigazgatási rendszerét tanulmányoztuk. Tapasztalatainkról Gyaraki Frigyes és Illés Lajosné számolt be egy könyv formájában.

1983
A CESE (az Európai Összehasonlító Pedagógiai Társaság) Würzburgban megtartott XI. kongresszusán felvette tagjai sorába szakosztályunkat. A magyar delegáció tagjai: Gazsó Ferenc, Illés Lajosné, Kozma Tamás.
A kongresszus témája: Multikulturális nevelés az európai országokban. A plenáris ülésen Illés Lajosné átadja a CESE elnökének prof. Wolfgang Mitternek a 11 nyelvű pedagógiai szótár kéziratát. A Newsletter-ben megjelentették Illés Lajosné publikációját, "Az összehasonlító pedagógia helyzete és feladatai Magyarországon" címmel.

1984
A Párizsban megtartott Összehasonlító Pedagógia Világkongresszuson Kozma Tamás és Illés Lajosné képviselte a szakosztályunkat és tartott előadást.

1985
Antwerpenben részt vettünk a CESE XII. kongresszusán, melynek témája "A modern technika hatása az ifjúságra" volt. Ezen témában tartott előadást szakosztályunk titkára is.
Ebben az évben részt vettünk a Budapesti Műszaki Egyetemen rendezett "Ingenieurpädagogik 85" címmel az európai országok iskolarendszerének összehasonlítását bemutató nemzetközi konferencián is.

1986
Részt vettünk a Magyar Pedagógiai Társaság küldöttközgyűlésén.
A CESE 25. jubileumi ülésén, Olaszországban bejelentettük, hogy a CESE XIII. kongresszusát Magyarországon fogják megrendezni 1987-ben.

1987
Megalakult a CESE XIII. kongresszusának szervezőbizottsága, amelynek tagjai: Benedek András, Illés Lajosné, Benő Kálmán, Barkó Endre, Pék András, Tímár András, míg a Magyar Pedagógiai Társaság elnökségét Széchy Éva képviseli. A kongresszus témája "A nevelés céljai és a személyiségfejlesztés".

1988
A Budapesti Kongresszusi Központban június 27 és július 1 között 203 külföldi résztvevővel 6 szekcióban megrendeztük a CESE XIII. kongresszusát, melynek plenáris ülésén Benedek András tartott előadást, míg a konferencia zárásaként Illés Lajosné értékelte a hat szekció által elvégzett munkát.
A konferencián részt vett a szakosztály valamennyi tagja és a Magyar Pedagógiai Társaság elnöksége és választmánya is. A CESE Végrehajtó Bizottságának tagjai és az Magyar Pedagógiai Társaság elnöke, Horváth Márton, valamint alelnöke, Bencédy József elismerően írnak a Newsletter-ben, illetve a Pedagógiai Szemlében, a Köznevelésben és több magyar napilapban a CESE XIII. kongresszusáról.
Még ebben az évben az Összehasonlító Pedagógiai Szakosztály tagsága Benedek Andrást választja meg elnökének.

1989
A szakosztályi ülésünkön Benedek András értékelte a CESE XIII. kongresszusának munkáját. Ettől az évtől kezdve a Magyar Pedagógiai Társaság választmányában Benedek Andrást és Illés Lajosné képviseli szakosztályunkat.

1990
Részt vettünk, és előadást tartottunk Madridban a CESE XIV. "Pedagógiai reformok és innovációk a XXI. században" címmel megrendezett konferenciáján.

1992
Dijonban részt vettünk a CESE XV. kongresszusán, melynek témája "A nevelés és az oktatás értékelése - nemzetközi összehasonlításban". A szakosztály titkárának előadását magyar nyelven az Új Pedagógiai Szemle és a Magyar Pedagógia is megjelenteti.

1993
Augusztus 25. és 28. között tartotta a Magyar Pedagógiai Társaság a VI. Nevelésügyi Kongresszusát, melynek munkájába szakosztály több tagja is tevékeny részt vállalt: előadás tartása - Benedek András, szekcióvezetőség - Szép Zsófia, a vitákhoz hozzászólás, illetve a külföldi vendégekkel való kapcsolattartás - Magyar Józsefné.

1994
Áprilisban részt vettünk a Magyar Pedagógiai Társaság küldöttközgyűlésén, ahol Ádám Györgyöt választotta a tagság a társaság elnökének, Trencsényi Lászlót főtitkárnak, Széchy Évát alelnöknek.
A Küldöttközgyűlés előtt szakosztályi ülést tartunk, amelyen új vezetőséget választunk. A szakosztály vezetősége: Benedek András elnök, Illés Lajosné alelnök, Mayerné Zsadon Éva titkár.
Ugyancsak ebben az évben Koppenhágában tartotta XVI. kongresszusát a CESE, amelyen szakosztályunk vezetősége is képviseltette magát. A konferencia témája "A nevelési értékek változásai és a nemzeti identitás" volt.

1996
Szakosztályunk két vitaülést szervezett. Március 4-én Halász Gábor, az Országos Közoktatási Intézet igazgatója tartott előadást "A gazdasági Együttműködés Fejlesztési Szervezete (OECD) oktatásügyi szerepéről" címmel. Október l0-én a Békés megyei és a Nógrád megyei tagozattal közösen szervezetünk egy előadássorozatot, melynek keretében Loránd Ferenc egyetemi docens tartott előadást a magyar delegáció németországi tanulmányútjáról, ahol a szakemberek a Gesamtschule innovációját tanulmányozták. Az ülésen a grazi egyetem képviselője is részt vett.
Ugyancsak ebben az évben, Athénban tartotta XVII. kongresszusát a CESE, melyen szakosztályunk nevében Nagy Mária és Lannert Judit vett részt. Széchy Éva "A nevelés globalizálása és a nevelés nemzeti értékei" címmel előadást is tartott.

1997
A Magyar Pedagógiai Társaság 30. évfordulójára készültünk. Új vezetőséget választottunk: Benedek András elnök, Tóth Béláné alelnök, Illés Lajosné titkár.
Április 20-án részt vettünk a Magyar Pedagógiai Társaság küldöttgyűlésén.
Ez év őszén prof. Wolfgang Mitter tartott előadást szakosztályunk aktív részvételével. Előadásának címe "A szakképzés helyzete és tendenciái nemzetközi összehasonlításban" volt.

1999
Október 28-án tartottuk szakosztályi ülésünket, melyen Tóth Béláné tartott előadást "A pedagógusképzés Európában, különös tekintettel a műszaki pedagógusképzésre" címmel.
November 12-én részt vettünk a Magyar Pedagógiai Társaság küldött közgyűlésén.

2000
Szakosztályunk vendége volt a Helsinki Egyetem tanszékvezetője, Prof. Hannele Niemi és tudományos kutatója, Prof. He Jin, akik "A finn és a kínai középiskolások értékrendjének összehasonlító elemzése" címmel tartottak előadást.

Javasolt böngésző: IE
Copyright © 2003 V.A.
Utolsó módosítás: 2005.07.18.