Magyar Pedagógiai Társaság

Összehasonlító Pedagógiai Szakosztály

Cím: 1051 Budapest, Steindl Imre u. 12.
Email: mpt@bgk.bmf.hu

Főoldal
Tisztségviselők
Célkitűzéseink
Ülések
Konferenciák
Publikációk
Történet
Vezetőség
Dr. Benedek András
elnök
[ andras.benedek@gyism.hu ]
Képesítés és tudományos fokozat:
 • okl. mérnöktanár, Budapesti Műszaki Egyetem, 1974
 • művelődés-szociológus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1985
 • habilitáció, 1996

Nyelvtudás:
angol, orosz, német

Tagságok:
 • Magyar Pedagógiai Társaság Összehasonlító Pedagógiai Szakosztály, elnök
 • Európai Unió Szakképzési Alapítványa, tag
 • Magyar Szakképzési Társaság, elnök
 • Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság, elnök
 • Magyar Taneszközgyártók és Fejlesztők Szövetsége (HUNDIDAC), társelnök
 • Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság, óta tag

Publikációk:
közel 180 publikáció a humánerőforrás-fejlesztés, szakképzés és munkaerőpiaci programok területén

Jelentősebb művei:
 • Az általános és szakképzés összefüggései. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1986
 • Adaptív szakképzési modell. Eredmények és tanulmányok. Akadémiai Kiadó, 1992
 • Változó szakképzés. OKKER Kiadó, 2003
Munkahelyek:
 • Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai kutatócsoport, 1980-1981 (főmunkatárs)
 • Oktatáskutató Intézet, 1981-1984 (tudományos tanácsadó)
 • Országos Pedagógiai Intézet, 1984-1990 (szakképzési igazgató, főigazgató-helyettes, főigazgató)
 • Nemzeti Szakképzési Intézet, 1990-1991 (alapító főigazgató)
 • Munkaügyi Minisztérium, 1991-1998 (helyettes államtitkár)
 • Oktatási Minisztérium, 1998-2002 (helyettes államtitkár)
 • Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, 2002-2003 (helyettes államtitkár)
 • Gyermek-, Ifjúsági-, és Sport Minisztérium, 2003 óta (államtitkár)
 • 1987 óta oktat a Budapesti Műszaki Egyetemen, 1998 óta egyetemi tanár
 • Szakértői tevékenység számos nemzetközi UNESCO, ILO, EU és Világbanki projektben.

Oktatási terület:
tudományos továbbképzés és doktorandusz-képzés, Budapesti Műszaki Egyetem

Kutatás:
szakmai kvalifikációk fejlődése
a szakképzés minőségbiztosítása, korszerűsítése

Illés Lajosné dr.
társelnök
Képesítés és tudományos fokozat:
 • neveléstudományok kandidátusa
 • orosz-német-pedagógia szakos tanár (ELTE)
 • aranydiplomás pedagógus

Nyelvtudás:
német, orosz

Tagságok:
 • Magyar Szakképzési Társaság, választmányi tag
 • Magyar Pedagógiai Társaság Összehasonlító Pedagógiai Szakosztály, társelnök
 • Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság Felnőttképzési Albizottság, tag
 • Európai Összehasonlító Pedagógiai Társaság (CESE) , örökös tag

Munkahelyek:
 • Országos Neveléstudományi Intézet, 1949-1958 (munkatárs)
 • Közoktatási Minisztérium OPK, 1958-1974 (osztályvezető helyettes)
 • OPKM, 1974-1986 (osztályvezető)
 • Országos Pedagógiai Intézet, 1986-1990 (főmunkatárs)
 • Nemzeti Szakképzési Intézet, "Szakképzés 2000" Alapítvány, 1990-2000 (ügyvivő)

Kutatás:
 • összehasonlító pedagógia (európai szakképzés rendszerek összehasonlító elemzése)
 • Neveléstörténet (pedagógiai lexikon nev. tört-i szócikkei, külföldi és hazai nev. tört-i személyiségek, iskolarendszerek)
 • Felnőttnevelés

Oktatási terület:
Összehasonlítás pedagógia

Publikációk:
 • A Szakképzés 2000 Alapítvány tíz éve. NSZI, Budapest 2001
 • Békére és toleranciára nevelés. Wolfgang Mitter professzor köszöntése. Új Pedagógiai Szemle, 1997. 11. sz.
 • A "Szakképzés 2000" Alapítvány 1997. évi pályázatának nyertesei. Szakoktatás, 1997. 10.sz.
 • A "Szakképzés 2000" Alapítvány 1996. évi pályázatának eredményei. Szakképzési Szemle, 1997. 1.sz.
 • 35 éves az Europai Összehasonlító Pedagógiai Társaság. Szakképzési Szemle, 1996. 3. sz.
 • Die Reform des Bildungswesens in Ungarn, Darmstadt, 1994
 • Az európai szakképzési modellek összehasonlító elemzése. Szakképzési Szemle, 1991. 3.sz.
 • A hazai összehasonlító pedagógiai kutatások helyzete és feladatai. OPKM, Budapest, 1990
 • Conclusions of the 13 th CESE Conference, Bruxelles, 1990
 • The new hungarian act parliament for education and our tasks. Educacion Internacional Comparada, Barcelona, 1987.
 • Lage und Ergebnisse der Forschung im Bereich der vergleichenden Pädogogik in Ungarn. CESE-Newsletter, Bruxelles, 1983
Tóth Péter
titkár
[ toth.peter@bgk.bmf.hu ]
Képesítés és tudományos fokozat:
 • műszaki tanár, Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola, 1984
 • okl. gépészmérnök, Budapesti Műszaki Egyetem, 1991
 • PhD képzés, Budapesti Műszaki Egyetem, 2000-2002
 • PhD képzés, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2002-2003

Nyelvtudás:
angol középfokú állami nyelvvizsga, spanyol PhD nyelvvizsga

Tagságok:
 • Magyar Pedagógiai Társaság Összehasonlító Pedagógiai Szakosztály, titkár
 • Magyar Szakképzési Társaság

Publikációk:
közel 40 publikáció a gondolkodásfejlesztés, az összehasonlító pedagógia és az elektronikus tananyagok fejlesztése és alkalmazása területén (Elektronikusan hozzáférhető publikációk)

Munkahelyek:
 • Mechwart András Vasútközlekedési Szakközépiskola, 1984-1994, (középiskolai tanár, munkaközösség vezető),
 • Budapesti Műszaki Főiskola, 1994 óta (jelenleg főiskolai docens)

Oktatási terület:
 • Oktatástechnológia,
 • Módszertan - Műszaki rajz,
 • Módszertan - Informatika,
 • Multimédia

Kutatás:
 • A problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének lehetőségei a különböző tantárgyak tanítás-tanulási folyamatában.
 • Az elektronikus tananyagok alkalmazási lehetőségei a hagyományos és a távoktatásban.
 • Az információs és kommunikációs technológiák szerepe az európai oktatásban.

Javasolt böngésző: IE
Copyright © 2003 V.A.
Utolsó módosítás: 2005.07.18.