A Mérnökpedagógiai Intézet


és a Humánfejlesztési és         
Módszertani Intézet     
képzései
   

 MPI moodle
BMF Neptun ETR
Könyvtár
Telefonkönyv
WebMail


TDK témakiírások

Aktuális TDK témajavaslatok (pdf)
Korábbi témajavaslatok

Simon Béláné

 1. A számítógéppel segített tanítás-tanulás lehetőségei és gyakorlata az Anyag- és gyártásismeret (továbbiakban: AGYI) tantárgyban.
 2. A műszaki technikai képességek fejlesztése az AGYI tantárgyban.
 3. Induktív és deduktív stratégiák az AGYI tanítás-tanulásában.
 4. A módszertani változatosság lehetőségei és gyakorlata az AGYI tanításában.
 5. A sokoldalú és didaktikailag hatékony szemléltetés lehetőségei és gyakorlata az AGYI tanításában.

Dr. Tóth Péter

 1. A feladatrendszeres tananyagfeldolgozás, mint a tanulói gondolkodás fejlesztés eszköze.
 2. Az analógiás tudástranszfer szerepe a ...... tantárgy oktatási folyamatában.
 3. A problémafelvető oktatás szerepe a ...... tantárgy oktatási folyamatában.
 4. A gondolkodási műveletek jelentősége a ...... tantárgy tanítás-tanulási folyamatában.
 5. A gondolkodásfejlesztő variációs tanítás szerepe a ...... tantárgy oktatási folyamatában.
 6. A problémamegoldó gondolkodás szerepe a brit nemzeti alaptantervben
 7. Multimédia alapú oktatóprogram fejlesztése a Multimédia tantárgy egy témájának feldolgozására.