Mi is itt végeztünk!
Ha nem találja itt a tablóképét, de Önnek rendelkezésére áll, kérem, hogy küldje meg nekünk!
Ha nem találja itt a tablóképét, de Önnek rendelkezésére áll, kérem, hogy küldje meg nekünk!
Hallgatóknak
BÁNKI DONÁT GALÉRIA UNIVERSITAS

Spagettihíd-építő házi verseny

2006.11.29.

Szenzációs eredmények a Bánki Spagettihíd-építő házi versenyén

November 29-én került megrendezésre a Népszínház utcában a Bánki kar 2006. évi házi spagettihíd-építő versenye, amelyre a nemzetközi gyakorlathoz igazodó versenykiírásnak megfelelő, 1m fesztávú tésztahidakkal lehetett nevezni.

A szigorú kritériumoknak (maximum 1 kg tömeg, technológiai és geometriai megkötések) 72 híd felelt meg.

Mivel ezek többségét 2-3 fős csapatok építették, a verseny jóval több mint másfélszáz, többségében gépész- és mechatronikai mérnök szakos hallgatót mozgatott meg.

A részvételi rekord mellett fantasztikus eredményeknek is szemtanúja lehetett a Hegedűs Károly termet zsúfolásig megtöltő közönség.

Az I. helyezett "Schönheit" jeligéjű híd 309,6 kg terhelés alatt törött össze. A világraszóló eredményt Botka Balázs és Kurucz Sándor mechatronikai mérnök hallgatók érték el. Ugyanők építették a III. helyezést (236,8 kg) elért ""Etalon"-t is. II. helyezett lett Márkos Szilárd Attila gépészhallgató hídja, a "Fragile", 253,2 kg-al.


I. helyezett "Schönheit"


III. helyezett – "Etalon"

A legszebb hídnak járó különdíjat az "Al Dente" nyerte el, építője Sopronyi Sándor gépészhallgató.

A verseny színvonalára jellemző, hogy összesen 10 híd ért el 150 kg feletti eredményt.

A helyezettek pénz- és tárgyjutalmát a kari Hallgatói Önkormányzat ajánlotta fel.

A győztesek reményeink szerint eredményesen képviselik a főiskolát és a magyar mérnökképzést a jövő évi kanadai világbajnokságon.

A további helyezettek kvalifikálták magukat a jövő tavaszi RECCS-2007 Kárpát Medencei Hídépítő Versenyre, melyet egy évvel ezelőtt elhunyt kollégánk, Diószegi György emlékére rendezünk meg.

Dr. Horváth Sándor

Dékáni köszöntő

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának dékánjaként egy mindössze öt éve létrejött, de ennek ellenére komoly hagyományokkal rendelkező egyetemi kar nevében köszöntöm honlapunkon a tisztelt látogatót.

Egyetemünk a Budapesti Műszaki Főiskola jogutódjaként 2010. január elsején „született”, a „Bánki” viszont több mint 135 éves múlttal büszkélkedhet: Első jogelődünk, a Budapesti Állami Közép-Ipartanoda alapítására 1879-ben került sor, a több átalakulást követően létrejött Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola pedig 1969 óta képez a gazdaságban szívesen fogadott mérnököket.

Az elért egyetemi rang és az elismert iparoktatási, majd műszaki felsőoktatási múlt egyaránt kötelez bennünket. Kötelességünknek érezzük, hogy oktatási-nevelési munkánk, kutatás-fejlesztési tevékenységünk úgy feleljen meg a XXI. század kihívásainak, hogy tradícióinkra építve nagy hangsúlyt fektetünk az egyetemes értékekre.

Képzési kínálatunkban keresett és az iparban elismert alap-, mester-, valamint továbbképzési szakok szerepelnek. Remélem, hogy a pályaválasztás előtt álló középiskolás látogató, vagy az ismereteit elmélyíteni és szélesíteni kívánó diplomás kolléga érdeklődését egyaránt sikerül felkeltenünk. Komoly eredménynek tartjuk, hogy karunk oktatói-kutatói meghatározó szerepet töltenek be a 2012 óta működő Biztonságtudományi Doktori Iskolában.

Köztudott, hogy a Bánkin nem könnyű a diplomához vezető út. Következetesen ragaszkodunk ahhoz, hogy a kiadott diploma mögött tudás legyen, aminek a megszerzése csak kemény munka árán lehetséges. Ez az út nehéz, de szép és tartalmas diákéveket jelent. Képzéseink során igyekszünk olyan oktatási-tanulási környezetet teremteni, ahol a diák jól érzi magát, ösztönzést és támogatást kap a szigorú követelmények teljesítéséhez, de egyúttal lehetősége is van arra, hogy tehetségét, kreativitását kibontakoztassa. A kötelező tanórák mellett szakmai és kulturális rendezvények, szakmai körök és versenyek sora várja hallgatóinkat.

Tehetséggondozó programunk keretében azok a kiemelkedő motivációjú diákok, akiknek szakmai érdeklődése túlmutat a tanterv kínálta kereteken, választ kaphatnak olyan szakmai kérdésekre, amelyek a tantárgyakhoz, illetve a mérnöki tudományokhoz kapcsolódnak, de nem részei a tananyagnak, és emellett bekapcsolódhatnak a kar kutatás-fejlesztési tevékenységébe.
A kutatás-fejlesztés területén szerzett tapasztalatunkat, jól felszerelt laboratóriumaink lehetőségeit készséggel ajánljuk fel külső partnereinknek. Intézményünk és az ipar szoros együttműködését meghatározó fontosságúnak tekintjük, a gazdasággal való „együttélés”, a kutatás-fejlesztési tevékenység a korszerű és színvonalas mérnökképzés elengedhetetlen feltétele.

Kedves Látogatónk!

Kívánok Önnek eredményes böngészést honlapunkon, és remélem, hogy ezt a virtuális találkozást személyes kapcsolat is követi. Remélem, hogy hallgatóként, együttműködő partnerként, vagy „csak” barátként személyesen is köszönthetjük Önt a Bánki Kar Népszínház utcai épületében.

Prof. dr. Rajnai Zoltán

Kövessen bennünket facebookon,
csatlakozzon a Bánkisok családjához!
RECCS 2015 VILÁGBAJNOKSÁG
2015. május 22.
TÉSZTAHÍD ÉPÍTŐ HÁZIVERSENY

További részletek...
eredmények
Copyright - Adatvédelmi nyilatkozat - Felhasználás feltételei
Site verzió: v1.9.6 - Az oldal módosításának ideje: 2011.11.15 20:27:50.
Az oldalakkal kapcsolatos megjegyzéseit, javaslatait, problémáit kérjük itt jelezze! Köszönjük!