Mi is itt végeztünk!
Ha nem találja itt a tablóképét, de Önnek rendelkezésére áll, kérem, hogy küldje meg nekünk!
Ha nem találja itt a tablóképét, de Önnek rendelkezésére áll, kérem, hogy küldje meg nekünk!
Hallgatóknak
BÁNKI DONÁT GALÉRIA UNIVERSITAS

Továbbképzések


Gépészeti karbantartó szakirányú továbbképzési szak

Mérnököknek

A szakirányú továbbképzés megnevezése:
Gépészeti karbantartó szak
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
Gépészeti karbantartó szakmérnök
A szakirányú továbbképzés képzési területe:
Műszaki

A felvétel feltétele:
A képzésben műszaki képzési területen végzett (okleveles), mérnöki diplomával rendelkező jelentkezők vehetnek részt. A képzési és kimeneteli követelményeket, valamint a mintatantervet megtalálják a honlapon http://minosegoktatas.hu/gepeszeti-karbantarto-szakmernok/, valamint a mintatantervet a BGK – TO honlapján is a tantervek között: http://www.bgk.uni-obuda.hu/~to/

Nem mérnököknek

A szakirányú továbbképzés megnevezése:                       
Gépészeti karbantartó szak
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
Gépészeti karbantartó szakember
A szakirányú továbbképzés képzési területe:                     
Műszaki

A felvétel feltétele:
 A képzésben műszaki vagy nem műszaki képzési területen végzett, egyéb BSc diplomával rendelkező szakemberek jelentkezhetnek, azok, akik nem mérnöki diplomát szereztek.
A képzési és kimeneteli követelményeket, valamint a mintatantervet megtalálják a honlapon http://minosegoktatas.hu/gepeszeti-karbantarto-szakmernok/, valamint a mintatantervet a BGK – TO honlapján is a tantervek között: http://www.bgk.uni-obuda.hu/~to/

Jelentkezési határidő:
 Februárban induló képzések esetében: 2016 január 05.
 Szeptemberben induló képzések esetében: 2016 augusztus 05.

A képzés helyszíne:
 Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar; 1081 Budapest Népszínház u. 8.

A képzés díja:                 2016. februártól induló képzések esetében a költségtérítés összege 185.000.-Ft/félév.
A képzés időtartama:    Levelező tagozaton 2 félév, a teljes képzési idő alatt összesen 192 kontakt óra.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit. 

Jelentkezés feltétele:
Szakmérnök képzéseinkre BSc diplomával rendelkezők jelentkezhetnek.
A http://minosegoktatas.hu/gepeszeti-karbantarto-szakmernok/jelentkezesi_lap.pdf jelentkezési lap beküldésével lehet, a jelentkezéshez kérjük csatolni államilag elismert felsőfokú, már megszerzett oklevelének fénymásolatát. A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot és oklevél másolatot kérjük, jutassa el az alábbi címre postán:
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Mechatronikai és Autótechnikai Intézet, 1081 Budapest, Népszínház utca 8. Fsz. 28. vagy szkennelve: gepeszetikarbantarto@bgk.uni-obuda.hu
A beiratkozás napján az eredeti oklevelet kérjük bemutatni!
Jelentkezni folyamatosan lehet, a képzés abban a félévben indul, amelyben a jelentkezők száma eléri a 15 főt.

Felvételi eljárás
A jelentkezések lezárását követően a beküldött jelentkezési anyag elemzése után hozzuk meg a döntést a szak indításáról. A döntésről és a további tudnivalókról a jelentkezők számára írásbeli tájékoztatást küldünk.
Az oktatás rendszere
A levelező rendszerű szakirányú továbbképzés működését a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a 10/2006. (IX.25.) OKM rendelet szabályozza.
A szakirányú továbbképzés, szakmérnök képzés oktatási rendszere a levelező egyetemi oktatáshoz hasonlóan szemeszterekre tagozódik, időtartama 2 félév. A tanév őszi és tavaszi félévből áll. A félévek szorgalmi és vizsgaidőszakokra bomlanak. Az őszi félév szorgalmi időszaka szeptembertől decemberig tart, a tavaszi félév februártól májusig. A vizsgákat januárban és júniusban bonyolítjuk. A foglalkozásokat általában félévente 12 alkalommal szombati napon tartjuk 9:00 – 17:00 óráig. (Ettől való eltérés órarendtől függően lehetséges.) A tananyag átadása, feldolgozása tantermi előadásokon valósul meg, továbbá önálló tanulmányi tevékenységet és irodalomkutatást igényel. A képzés gyakorlat orientált, az ipari körülményekhez hasonló mérésekkel és bemutatókkal, a legkorszerűbb hardverekkel, szoftverekkel. Előadóink egyetemi oktatók, nagy gyakorlattal rendelkező neves szakemberek, valamint óraadóként meghívott piacvezető cégek oktatóként is elismert gyakorlati szakemberei.
További tájékoztatás és részletes információ:
http://minosegoktatas.hu/gepeszeti-karbantarto-szakmernok/
Dr. Szabó József Zoltán egyetemi docens, intézet igazgató helyettes, szakfelelős
Hörcsikné Horváth Fruzsina ügyvivő szakértő, képzési programfelelős
E-mail: gepeszetikarbantarto@bgk.uni-obuda.hu,  Tel: +36 1 666-5468


Veterángépjármű restaurátor szakmérnök

Szakfelelős: Dr. Horváth Sándor főisk. tanár
Képzési felelős: Hervay Péter főisk. adj. (hervay.peter@bgk.uni-obuda.hu)
Képzésszervező: Zelei Sándorné (zelei.sandorne@bgk.uni-obuda.hu)
Bővebb információ: Képzés weblapján
T: 666-5432
F: 666-5480

A szak képzési célja olyan szakemberek kibocsátása, akik képesek:

 • a megőrzendő értékek minőségének definiálására és nagy biztonsággal való felismerésére,

 • a szakmai ismeretanyag folyamatos bővítésére, ezek alkalmazhatóságának kritikus felismerésére, az autentikus módszerek etikus helyettesítésének felismerésére,

 • szakmai egyeztetések megszervezésére és lebonyolítására, munkaterv és program készítésére, annak végrehajtására, illetőleg a végrehajtás megszervezésére és irányítására.


A szak létesítésére és a képzési program kidolgozására a Magyar Veteránautós és Motoros Szövetség támogatásával, széleskörű szakmai együttműködéssel került sor.

tanterv

jelentkezési lap


Nemzetközi hegesztőtechnológus (IWT - International Welding Technologist)

Bővebb információ: A képzés weblapján

Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet, Anyag- és Alakítástechnológiai Szakcsoport
Képzési felelős: Dr. Bagyinszki Gyula egyetemi docens (bagyinszki.gyula@bgk.uni-obuda.hu)
Képzési előadó: Juhos Sándorné (juhos.sandorne@bgk.uni-obuda.hu)
Tel: 666-5386
Fax: 666-5494

A képzés célja: korszerű hegesztési eljárások, anyagok, tervezési módszerek és ipari alkalmazások megismertetése a hallgatókkal, különös tekintettel a minőségi követelményekre.
Műszaki egyetemi/főiskolai végzettségű, legalább 2 éves gyakorlattal rendelkező szakemberek számára ajánlott a képzés, az MSZ EN ISO 3834-3 szerinti követelményeknek való megfeleléshez.
A tanfolyamot eredményesen elvégző és annak tananyagából sikeresen vizsgázó hallgatók az MSZ EN ISO 14731 szerinti hegesztési felelősnek minősülnek, ill. az MSZ EN ISO 3834-3 szerinti követelményeket kielégítő szakterületen dolgozhatnak.
Az oklevelet a világ országaiban mindenütt elfogadják.


Nemzetközi hegesztőspecialista (IWS - International Welding Specialist)

Bővebb információ: A képzés weblapján

Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet, Anyag- és Alakítástechnológiai Szakcsoport
Képzési felelős: Dr. Bagyinszki Gyula egyetemi docens (bagyinszki.gyula@bgk.uni-obuda.hu)
Képzési előadó: Juhos Sándorné (juhos.sandorne@bgk.uni-obuda.hu)
Tel: 666-5386
Fax: 666-5494

A képzés célja: A képzés célja: korszerű hegesztési eljárások, anyagok, tervezési módszerek és ipari alkalmazások megismertetése a hallgatókkal, különös tekintettel a gyakorlati alkalmazásokra.
Legalább 4 éves képzési időtartamú szakközépiskolai tanulmányokat követő érettségi bizonyítvánnyal rendelkező személyek részére ajánlott a képzés az MSZ EN ISO 3834-4 szerinti követelményeknek való megfeleléshez, és akiknek 4 éves szakirányú gyakorlatuk van fémipari területen, továbbá legalább 2 db érvényes MSZ EN 287-1 vagy MSZ EN ISO 9606-2…5 szabvány szerinti hegesztőminősítésük van.
A tanfolyamot eredményesen elvégző és annak tananyagából sikeresen vizsgázó hallgatók az MSZ EN ISO 14731 szerinti hegesztési felelősnek minősülnek, ill. az MSZ EN ISO 3834-4 szerinti követelményeket kielégítő szakterületen dolgozhatnak.

Az oklevelet a világ országaiban mindenütt elfogadják.


Nemzetközi hegesztőmérnöki (IWE - International Welding Engineer) különbözeti képzés

Bővebb információ: A képzés weblapján

Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet, Anyag- és Alakítástechnológiai Szakcsoport
Képzési felelős: Dr. Bagyinszki Gyula egyetemi docens (bagyinszki.gyula@bgk.uni-obuda.hu)
Képzési előadó: Juhos Sándorné (juhos.sandorne@bgk.uni-obuda.hu)
Tel: 666-5386
Fax: 666-5494

A képzés célja: korszerű hegesztési eljárások, anyagok, tervezési módszerek és ipari alkalmazások körébe tartozó ismeretek rendszerező áttekintése és bővítése, különös tekintettel az IWE és az IWT képzés tartalmi különbségeire.
Műszaki egyetemi/főiskolai végzettségű, IWT oklevéllel már rendelkező szakemberek számára ajánlott a képzés, az MSZ EN ISO 3834-3 szerinti követelményeknek való megfeleléshez.
A tanfolyamot eredményesen elvégző és annak tananyagából sikeresen vizsgázó hallgatók az MSZ EN ISO 14731 szerinti hegesztési felelősnek minősülnek, ill. az MSZ EN ISO 3834-2 szerinti követelményeket kielégítő szakterületen dolgozhatnak.
Az oklevelet a világ országaiban mindenütt elfogadják.


Minőségügyi szakmérnök/szakember

Bővebb információ: A képzés weblapján
T: 666-5432 (Horváth András, képzés titkára); 666-5397 (Dr. Drégelyi-Kiss Ágota, képzés vezetője)
E-mail: horvath.andras@bgk.uni-obuda.hu dregelyi.agota@bgk.uni-obuda.hu

A képzés célja, hogy a végzett szakemberek a képzés korszerű, a legújabb ismeretekre épülő elméleti és gyakorlati anyagának elsajátításával tudásukat képesek legyenek a vállalati minőségügy, de elsősorban a termék-előállítás, szolgáltatás (minőségtervezés, minőségfejlesztés, minőségbiztosítás, minőségszabályozás, ellenőrzés) területén használni, valamint a minőségügyi technikák és menedzsment módszerek ismeretében a vállalati minőségirányítási rendszert üzemeltetni és vezetni.

Szolgáltatásunkat a gazdaság minden résztvevője számára kínáljuk, akik a minőségirányítás elméleti és gyakorlati ismereteit kívánják elsajátítani.

A Minőségügyi szakmérnök/szakember képzés szolgáltatását az oktató intézmény a gazdaság minden ágazata számára kínálja. A végzett szakmérnökök /szakemberek képesek lesznek a szervezetek minőségirányítási rendszerének (integrált irányítási rendszerének) kiépítésében, működtetésében és fejlesztésében irányító vagy munkatársi feladatokat ellátni, tanácsadóként dolgozni.


MUNKAVÉDELMI SZAKMÉRNÖK ÉS SZAKEMBER

szakirányú továbbképzési szakok

Keresztfélévben is!

Információ: A képzés weblapja
Gépészeti és Biztonságtudományi Intézet:
666-5314, munkavedelem@uni-obuda.hu.

MUNKAVÉDELMI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS (NEM MÉRNÖKÖKNEK):

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Munkavédelmi szakember

A szakirányú továbbképzésre való felvétel feltételei:
Legalább alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszer szerinti főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél a következő képzési területekről: műszaki, orvos- és egészségtudomány, társadalomtudomány, jogi és igazgatási, pedagógusképzés, informatika, természettudomány, gazdaságtudományok, bölcsészettudomány, nemzetvédelmi és katonai, agrár, sporttudomány.
A képzési és kimeneti követelmények, valamint a mintatanterv (keresztféléves vagy normál) innen letölthetők.

MUNKAVÉDELMI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ( MÉRNÖKÖKNEK):

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Munkavédelmi szakmérnök

A szakirányú továbbképzésre való felvétel feltételei:
Műszaki, informatika, agrár, nemzetvédelmi és katonai képzési területek valamelyikén legalább alapképzésben (vagy főiskolai szintű képzésben) szerzett mérnöki oklevél
A képzési és kimeneti követelmények, valamint a mintatanterv (keresztféléves vagy normál) innen letölthetők.

MINDKÉT SZAKON:
A képzési idő: 4 félév
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
A képzésen megszerezhető végzettség feljogosít a Munkavédelmi Törvényben meghatározott, felsőfokú munkavédelmi képzettséghez kötött munkakörök és tevékenységek ellátására.
Időbeosztás
A normál képzés szeptember elején, a keresztféléves képzés február elején indul, félévenként 12 alkalommal szombat 9-18 óráig, labor gyakorlatok félévenként maximum 4-6 alkalommal péntek délután 14.25-től (a képzés kezdési időpontjáról levélben értesítjük a jelentkezőket). A vizsgák szintén szombati napokon, egyeztetett időpontokban lesznek.
Költségek
A képzés költségtérítéses, díja 155.000.- Ft/félév. A következő évek képzési díja legfeljebb az előző évben megállapított képzési díj a KSH által előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindex-szel növelt összege lehet.

Jelentkezés
Jelentkezési határidő:
szeptemberi kezdésnél: augusztus 15.
februári kezdésnél (keresztfélév): január 15.

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot és egy diplomamásolatot kérjük juttassa el az alábbi címre:
Óbudai Egyetem
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, GBI
1081 Budapest Népszínház u. 8. (térkép)
vagy beszkennelve: munkavedelem@uni-obuda.hu

Műanyagfeldolgozó szerszámok tervezése és gyártása tanfolyam

Gyakorlatorientált tanfolyam

 • Szerszámkonstrukciós megoldások
 • CAD/CAM/CAE rendszerek szerepe a tervezésben
 • Műszaki és gazdaságossági számítások
 • Gyártáshelyes terméktervezés
 • Tervezési irányelvek
 • Emeletes szerszámok
 • Forrócsatornás rendszerek
 • Gyors prototípus gyártás
 • Szerszámgyártási technológiák
 • Kivágó és képlékeny alakító szerszámok felépítése
 • A tanfolyam időtartalma: 60 óra (10x6 óra)
 • Kezdés: 2014. november
 • Oktatók: Balázs Imre, Dr Mikó Balázs, Dr Sárossy György
 • Tanfolyam díja: 140.000,- FT + ÁFA

Jelentkezés és további információk:

Óbudai Egyetem
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet
1081 Budapest, Népszínház u. 8.

Telefon: 666-5332
Fax: 666-5480
Ügyintéző: Lődi Hajnalka
E-mail: lodi.hajnalka@bgk.uni-obuda.hu


Copyright - Adatvédelmi nyilatkozat - Felhasználás feltételei
Site verzió: v1.9.6 - Az oldal módosításának ideje: 2015.11.07 22:00:31.
Az oldalakkal kapcsolatos megjegyzéseit, javaslatait, problémáit kérjük itt jelezze! Köszönjük!