Mi is itt végeztünk!
Ha nem találja itt a tablóképét, de Önnek rendelkezésére áll, kérem, hogy küldje meg nekünk!
Ha nem találja itt a tablóképét, de Önnek rendelkezésére áll, kérem, hogy küldje meg nekünk!
Hallgatóknak
BÁNKI DONÁT GALÉRIA UNIVERSITAS

Közérdekű információk


Iratok pótlásához írásos kérelmet kell benyújtani a Dékáni Hivatalhoz (1081 Budapest, Népszínház u. 8. Tel.: 666-5375 vagy 666-5345), amely az alábbi adatokat tartalmazza:
. személyes adatok (születési hely, idő; anyja neve);
. iskolakezdés éve, szak, oklevél megszerzésének éve;
. elérhetőség (napközben elérhető telefonszám).

Az Óbudai Egyetem jogelőd intézményeiben főiskolai végzettséget szerzettek részére – a 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról 149. § c.) pontja alapján – a mérnöki cím viselésére kiadott igazolás díja 5000.- Ft

Az Óbudai Egyetemen, illetve jogelőd intézményeiben tanulmányait már befejezett diplomások részére valamely ok (pl. megsemmisülés, elvesztés stb.) miatt pótlandó oklevelek esetén az eljárás díja 5000.- Ft

Korábbi tanulmányi idő, hallgatói jogviszony igazolása 2000.- Ft

Elveszett leckekönyv pótlása, másodlat kiállítása 2.000.-Ft/félév

Oklevél- és leckekönyvmásolat hitelesítése 2000.- Ft

A korábbi tanulmányokról kért hitelesített tematika 500.-Ft/tárgy

Ezüst-, Arany-, gyémánt- és vasdiploma adományozása

2011.02.20.

A Kari Tanács - a jogosult kérelmére - ezüst-, arany-, gyémánt- és vasdiplomát (díszes oklevél) adományoz azon személyeknek, akik 50, 60, 65, 70 éve végeztek a Kar jogelőd (felsőfokú) intézményeiben és szakmai tevékenységükkel a főiskola hírnevét öregbítették.

Az ezüst-, arany-, gyémánt- és vasdiplomák adományozásával kapcsolatos eljárás lebonyolítása a dékáni hivatalvezető feladata.

A kérelmeket a végzés évének megjelölésével (a személyi adatokkal együtt) a Dékáni Hivatalhoz (1081 Budapest, Népszínház u. 8. 666-5345) kell benyújtani május 31-ig.

A Tanács döntéséről valamint az oklevelek ünnepélyes átadásának időpontjáról és helyéről levélben értesítjük a kérelmezőt.

Szabályzatok

Az OE Szervezeti és Muködési Szabályzatának Kari kiegészítése [ - 1.38 MB]

Copyright - Adatvédelmi nyilatkozat - Felhasználás feltételei
Site verzió: v1.9.6 - Az oldal módosításának ideje: 2016.03.05 06:04:26.
Az oldalakkal kapcsolatos megjegyzéseit, javaslatait, problémáit kérjük itt jelezze! Köszönjük!