Mi is itt végeztünk!
Ha nem találja itt a tablóképét, de Önnek rendelkezésére áll, kérem, hogy küldje meg nekünk!
Ha nem találja itt a tablóképét, de Önnek rendelkezésére áll, kérem, hogy küldje meg nekünk!
Hallgatóknak
BÁNKI DONÁT GALÉRIA UNIVERSITAS

(Az új megnyiló alblakba beírt szöveget meg keresi az oldalon.)

Központi telefon:
666-5300

Tanulmányi Osztály
Tel: 666-5313
Név Telefon Mellék Szoba

osztályvezető
666-5466 5466 7

tanulmányi előadó
666-5413 5413 6

tanulmányi előadó
666-5331 5331 6

tanulmányi előadó
666-5417 5417 8

tanulmányi előadó
666-5313 5313 6

tanulmányi előadó
666-5346 5346 8

Kari Vezetés
Tel: 666-5345, 666-5347
Név Telefon Mellék Szoba

dékán
666-5401 5401 38

egyetemi docens, kutatási dékánhelyettes
666-5430 5430 39

egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes
666-5422 5422 43

oktatási igazgató
666-5461 5461 40

Dékáni Hivatal
Tel: 666-5345, 666-5347
Név Telefon Mellék Szoba

hivatalvezető
666-5410 5410 46

előadó
666-5345 5345 37

ügyintéző
666-5371 5371 A19

előadó
666-5347 5347 37

ügyvivő szakértő
666-5306 5306 P2

előadó
666-5375 5375 A23

előadó
666-5347 5347 37

beszerzési felelős
666-5348 5348 A24
Gazdasági csoport
Név Telefon Mellék Szoba

előadó
666-5429 5429 A33

csoportvezető
666-5329 5329 A33

Anyag- és Gyártástudományi Intézet
Tel: 666-5386, 666-5332, 666-5432
Név Telefon Mellék Szoba

egyetemi docens
666-5304 5304 23
Balázs Imre
ny. adjunktus
666-5332 5332 121

intézeti mérnök
666-5470 5470 A2

tanszéki mérnök
666-5383 5383 17
Bóta József
nyugd.techn., laboráns
666-5343 5343 A2
Burai István György
műszaki oktató
666-5470 5470 A1
Dr. Cselle Tibor
főiskolai tanár
666-5432 5432 121

tanszéki mérnök
666-5470 5470 Fsz. Gépműhely A1, CNC FMS labor

angol nyelvtanár
666-5355 5355 A/29

adjunktus
666-5339 5339 120

ny. docens
666-5388 5388 116

intézményfejlesztési főigazgató, címzetes egyetemi docens
666-5310 5310 20

egyetemi docens
666-5310 5310 20

adjunktus
666-5382 5382 125

műszaki tanár
666-5432 5432 121

egyetemi docens
666-5397 5397 120

docens
666-5341 5341 21

adjunktus
666-5326 5326 127
Ivancsó László
tanszéki mérnök
666-5335 5335 U9

igaz.ügyint.
666-5386 5386 23

tanszéki mérnök
666-5482 5482 120

docens
666-5327 5327 23
Kovács Gábor
mechanikus
666-5335 5335 U11

docens
666-5310 5310 20

tanszéki mérnök
666-5352 5352 18
Láng László
szakoktató
666-5470 5470 A1

mérnöktanár
666-5382 5382 125

tanszékvezető, egyetemi docens
666-5408 5408 126
Mucsi András
adjunktus
666-5352 5352 17
Nagy János Zsolt
műszaki ügyintéző
666-5482 5482 120
Nagyné Halász Erzsébet
mestertanár
666-5315 5315 22
Nikitscher Tamás
tanszéki mérnök
666-5470 5470 A1

címzetes egyetemi tanár, általános intézeti ig.h.
666-5356 5356 142
Pálinkás Tibor
műszerfejlesztő
666-5309 5309 133

docens
666-5341 5341 21

tanszékvezető, egyetemi docens
666-5310 5310 20

egyetemi tanár, rektor helyettes, intézetigazgató
666-5315 5315 22

egyetemi tanár
666-5301 5301 26

docens
666-5342 5342 27

docens
666-5427 5427 126
Szabó András
intézeti mérnök
666-5341 5341 21
Szalóki István
tanársegéd
666-5427 5427 138
Szamosi Barna
műszaki tanár
666-5339 5339 120

tanszéki mérnök
666-5339 5339 120

mérnöktanár
666-5477 5477 136

intézeti mérnök
666-5402 5402 24

mérnöktanár
666-5382 5382 125

német nyelvtanár
666-5355 5355 A/29

műsz.ügyintéző, NEPTUN asszisztens
666-5432 5432 121

egyetemi docens
666-5326 5326 127
CNC FMS laboratórium 666-5470 5470 A2
Integrált tervezőrendszerek laboratórium 666-5477 5477 132
Műszerfejlesztő laboratórium
(, tanszéki mérnök)
666-5309 5309 133
Microtopográfiai laboratórium 666-5391 5391 142
Nagy műhely, Géplabor 666-5470 5470 A1
Szerszám-és felületmérési laboratórium 666-5427 5427 138

Gépészeti és Biztonságtudományi Intézet
Tel: 666-5314
Név Telefon Mellék Szoba

egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes
666-5357 5357 10

intézeti előadó
666-5496 5496 13

adjunktus
666-5431 5431 4

mérnöktanár
666-5399 5399 3

tanársegéd
666-5337 5337 11

egyetemi tanár, kutatóprofesszor
666-5324 5324 249

egyetemi docens, intézetigazgató, szakcsoportvezető
666-5414 5414 14

egyetemi docens
666-5369 5369 NFV.2

egyetemi docens
666-5458 5458 253

intézeti mérnök
666-5369 5369 NFV.2.

intézeti mérnök
666-5434 5434 216

egyetemi docens
666-5357 5357 10

adjunktus
666-5364 5364 12

egyetemi adjunktus
666-5391 5391 142

egyetemi docens
666-5358 5358 A17

egyetemi docens, tanszékvezető
666-5458 5458 253

mestertanár
666-5357 5357 10

intézeti mérnök
666-5474 5474 P15

címzetes egyetemi docens
666-5384 5384 NFV. 3.

intézeti mérnök
666-5399 5399 3

intézeti mérnök
666-5369 5369 NFV. 2.

mestertanár, tanszékvezető, szakcsoportvezető, általános intézetigazgató helyettes
666-5357 5357 10

tanársegéd
666-5364 5364 12

egyetemi adjunktus
666-5446 5446 9

előadó, munkavédelmi szakmérnök
666-5314 5314 13

mestertanár
666-5434 5434 216

tanársegéd
666-5337 5337 11

tanársegéd
666-5399 5399 3

egyetemi tanár
666-5446 5446 9

egyetemi tanár, kutatóprofesszor
666-5375 5375 46

docens
666-5434 5434 216

egyetemi docens, szakcsoportvezeto
666-5431 5431 4

egyetemi docens
666-5364 5364 12

adjunktus
666-5399 5399 3

tanársegéd
666-5358 5358 A17
Biztonságtechnikai laboratórium - - 143
Fizika-kémia laboratórium 666-5333 5333 212
Gépszerkezettan műhely 666-5474 5474 P.15.

Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet
Tel: 666-5322, 666-5468
Név Telefon Mellék Szoba

egyetemi docens
666-5451 5451 28

adjunktus
666-5319 5319 232

egyetemi docens
666-5441 5441 103

intézeti mérnök
666-5318 5318 235

adjunktus, matematikai, informatika kiemelt szakcsoportvezető
666-5381 5381 233

ügyvivő szakértő
666-5468 5468 28

mestertanár,szakcsoportvezető
666-5381 5381 233

mestertanár
666-5322 5322 A31
Klie Gábor
műszaki tanár
666-5381 5381 233

adjunktus
666-5366 5366 28

egyetemi docens
666-5319 5319 232

tudományos munkatárs
666-5443 5443 A28

egyetemi docens
666-5366 5366 28

intézeti mérnök
666-5361 5361 U.12

ügyintéző
666-5361 5361 U12

intézeti mérnök
666-5443 5443 A28

igazgatási ügyintéző
666-5322 5322 28

egyetemi docens
666-5354 5354 A32

intézetigazgató oktatási ügyekben felelős helyettese, mestertanár
666-5366 5366 28

egyetemi docens, jármutechnikai intézet tanszékvezető
666-5451 5451 28

egyetemi tanár,mechatronikai intézet tanszékvezető
666-5349 5349 243

adjunktus
666-5406 5406 A31

egyetemi tanár
666-5449 5449 103

adjunktus
666-5319 5319 232

intézeti mérnök
666-5319 5319 232

egyetemi docens
666-5377 5377 244

egyetemi tanár, intézetigazgató
666-5419 5419 28
Számítógép laboratórium 666-5444 5444 131

Könyvtár
Tel: 666-5478
Név Telefon Mellék Szoba

könyvtárvezető
666-5433 5433 211

könyvtáros
666-5478 5478 208

könyvtáros
666-5478 5478 208

könyvtáros
666-5478 5478 208
Kölcsönző pult 666-5321 5321 206

Műszaki Osztály
Tel: 666-5336, 666-5350
Név Telefon Mellék Szoba

műsz.oszt.vez.
666-5409 5409 A27
Drótos Mihály
segédmunkás
666-5340 5340 P27
Koródi László
anyagbeszerző
666-5350 5350 A25

műsz.ügyintéző
666-5336 5336 A26
Asztalos műhely 666-5463 5463 P17
Ebédlő 666-5405 5405 P23
Takarító öltöző 666-5456 5456  
Villanyszerelő műhely 666-5363 5363 P19

Vegyes
Név Telefon Mellék Szoba
Porta I. (Népszínház u. 8.) 666-5300 5300 5
Porta II. (Csokonai u. 5-7.) 666-5365 5365 U2
Büfé 666-5330 5330 I.emelet
666-5306 5306 P3
Orvosi rendelő 666-5370 5370 A41

Rektori hivatal munkatársai
Tel: 666-5300
Név Telefon Mellék Szoba

rendszergazda
666-5472 5472 242

operátor
666-5472 5472 242

oktatástechnológus
666-5378 5378 108

Copyright - Adatvédelmi nyilatkozat - Felhasználás feltételei
Site verzió: v1.9.6 - Az oldal módosításának ideje: 2016.05.16 18:32:19.
Az oldalakkal kapcsolatos megjegyzéseit, javaslatait, problémáit kérjük itt jelezze! Köszönjük!