Mi is itt végeztünk!
Ha nem találja itt a tablóképét, de Önnek rendelkezésére áll, kérem, hogy küldje meg nekünk!
Ha nem találja itt a tablóképét, de Önnek rendelkezésére áll, kérem, hogy küldje meg nekünk!
Hallgatóknak
BÁNKI DONÁT GALÉRIA UNIVERSITAS

Miért az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara?

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara a képzés során alkotó légkör kialakítására törekszik, melyben a hallgatók átélik a kor műszaki-gazdasági kihívásait, s az oktatókkal, ipari szakemberekkel közösen keresnek választ a mindennapok kérdéseire. Az intézmény a kialakított képzési profiljával az innovációt és a tradicionális oktatást ötvözi, biztosítva az elméleti és a gyakorlati ismeretek magas szintű elsajátítását.

Az intézmény vezetői mindent megtesznek annak érdekében, hogy hallgatóink nemzetközi tanulmányutakon, speciális kurzusokon vehessenek részt. Ennek elősegítésére az órarendben előírt választható nyelvű képzés mellett a kar beindította egyes szakmai tárgyak idegen nyelvű (angol, német) oktatását. Azon dolgozunk, hogy a jövő munkaerőpiacán jó elhelyezkedést nyújtó képzési lehetőséget biztosítsunk minden továbbtanulni szándékozó részére.

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara széleskörű partnerkapcsolatot tart fenn európai egyetemekkel és főiskolákkal, valamint nemzetközi szervezetekkel. Kellő nyelvismerettel és szakmai előmenetel birtokában lévő hallgatók pályázhatnak 1-2 féléves külföldi tanulmányokra. A Mérnökhallgatók Nemzetközi Szervezete (IAESTE) keretében megalakult öntevékeny hallgatói szervezetünk a nyelvtudással rendelkező hallgató számára teszi lehetővé 1..3 hónap közötti nemzetközi termelési gyakorlaton való részvételt. Különböző pályázatok, alapítványok, programok keretében elnyert támogatások tovább szélesítik a nemzetközi hallgatói cserelehetőségeket, látogatásokat.

Lehetőséget biztosítunk hallgatóinknak arra is, hogy ún. kooperatív képzés keretében - főiskolai hallgatóként - egy éves ipari gyakorlaton fejlesszék tovább tudásukat.

A korszerű európai oktatási rendszernek és az új felsőoktatási törvény szellemének, a Magyar Universitas Programnak megfelelően a Kar is bekapcsolódott az egymásra épülő, kétciklusú képzésbe.

Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a képzés megfeleljen az Ön várakozásának, és ígéretes jövőt biztosítson Önnek. Tanulmányai elvégzését követően lehetősége nyílik további tanulmányok folytatására intézményünkben mesterképzésben (MSc) vagy szakosító továbbképzés keretében, de rögtön munkába is állhat. Bármelyiket választja, képzésünk biztosítja Önnek a sikeres jövőt.

A Kar profilja az erős informatikai alapokra épülő - a gazdasági élet számos területén keresett - GÉPÉSZMÉRNÖK, BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖK, MECHATRONIKAI MÉRNÖK, MÉRNÖKTANÁR – valamint a gépipari mérnökasszisztens képzés.

Copyright - Adatvédelmi nyilatkozat - Felhasználás feltételei
Site verzió: v1.9.6 - Az oldal módosításának ideje: 2011.11.15 19:28:12.
Az oldalakkal kapcsolatos megjegyzéseit, javaslatait, problémáit kérjük itt jelezze! Köszönjük!