Mi is itt végeztünk!
Ha nem találja itt a tablóképét, de Önnek rendelkezésére áll, kérem, hogy küldje meg nekünk!
Ha nem találja itt a tablóképét, de Önnek rendelkezésére áll, kérem, hogy küldje meg nekünk!
Hallgatóknak
BÁNKI DONÁT GALÉRIA UNIVERSITAS

A BÁNKI képzési rendszere

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara az 1879-ben megnyílt Budapesti Állami Közép-Ipartanoda, majd 1898-tól Magyar Királyi Állami Felső-ipariskola iparoktatási hagyományait viszi tovább a Népszínház utcai telephelyen. Az intézmény 1947-től Műszaki Középiskolaként, 1962-től Felsőfokú Gépipari Technikumként, 1969-től pedig Gépipari Műszaki Főiskolaként működött. A felsőoktatás-fejlesztési törekvésekkel összhangban, annak szellemét és szándékát átvéve a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola többszintű, dinamikus fejlesztési folyamatot indított el, jelentős lépéseket tett az oktatás-fejlesztés területén. A hazai és a nemzetközi felsőoktatásban rangot kivívott főiskola oktatási profilját szélesítve, a piaci igényeknek megfelelő képzést nyújtott, melynek eredményeképpen 1991-től elhagyta az intézmény nevéből a "gépipari" jelzőt, tevékenységét Bánki Donát Műszaki Főiskola néven folytatta. Az intézményt és a képzési területeit a Magyar Akkreditációs Bizottság 1994/95-ben az elsők között akkreditálta.

A Magyar Országgyűlés a felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról hozott 1999. évi LII. törvényének megfelelően a Bánki Donát Műszaki Főiskola, a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola és a Könnyűipari Műszaki Főiskola integrációjával 2000. január 1-jével megalakult a BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA, melynek előbb Gépészmérnöki, majd később Gépész és Biztonságtechnikai Karaként működött a "BÁNKI".

A MAB 2009-ben akkreditálta a Budapesti Műszaki Főiskola Alkalmazott Informatikai Doktori Iskoláját, ezzel főiskolánk teljesítette az egyetemmé válás utolsó feltételét is, így az Országgyűlés határozata alapján 2010. január 1-től Óbudai Egyetem néven dolgozunk tovább.

Az Óbudai Egyetem, és így természetesen a BÁNKI is meghatározó feladatának tekinti a BSc és MSc szintű diplomások képzését, a tradícióinak megfelelő korszerű európai mércével mérve is versenyképes, a gazdasági élet és a társadalmi elvárásoknak megfelelő oktatást. Emellett részt veszünk a felsőfokú szakképzésben, a szakirányú továbbképzésben, a felnőttoktatásban és a mérnöktanár-képzésben.

A korszerű európai oktatási rendszernek és az új felsőoktatási törvény szellemének, a Magyar Universitas Programnak megfelelően a Kar is bekapcsolódott az egymásra épülő, kétciklusú képzésbe. Ez az ún. Bologna-folyamat eredménye, melynek célja az európai felsőoktatás ésszerű harmonizációja, melynek révén az egyes országok felsőoktatási rendszerei egy nagy európai rendszer, az Európai Felsőoktatási Térség részeivé válhatnak. Legfontosabb célkitűzései közé tartozik a könnyen áttekinthető és összehasonlítható oklevelek rendszerének bevezetése; az alapvetően két fő cikluson alapuló felsőfokú képzési rendszer, illetve a mobilitást segítő kreditrendszer bevezetése; a hallgatói és oktatói mozgásszabadság elősegítése; összehasonlítható kritériumok és módszerek kifejlesztése által az európai együttműködés támogatása a minőségbiztosítás területén, valamint az európai érdekek és értékek megjelenítése a felsőoktatásban.

Az új képzés egyik lényeges jellemzője, hogy az első ciklusban (alapdiploma, BSc 210 kredit) a hallgatók olyan elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, amelyek lehetővé teszik számukra az azonnali elhelyezkedést. Azok számára, akik további ismereteket kívánnak szerezni valamelyik speciális szakterületen, elegendő elméleti alapot ad ahhoz, hogy tanulmányaikat egy második ciklusban sikeresen folytathassák, és a ciklus végén (mesterdiploma, MSc) végzettséget szerezzenek. (A második ciklusba való belépés megköveteli az első, legalább három évig tartó ciklus sikeres lezárását.)

2005. szeptemberétől indítottuk el a BSc (Bachelor) képzést oly módon, hogy a tanulmányokat mesterképzésben (MSc) lehessen folytatni. Képzési programjaink kialakításában messzemenően figyelembe vesszük az ipar fejlődési tendenciáit, hogy minél jobb minőségű, korszerű képzésben részesüljenek hallgatóink.

2006. szeptemberétől a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmel együtt Biztonságtechnikai mérnök mesterszakot indítottunk, 2009 szeptemberében pedig Mechatronika mérnöki mesterszakot indítunk. A négy féléves képzés mesterfokozatú (magister, master; rövidítve: MSc) végzettséget és okleveles biztonságtechnikai ill. mechatronikai mérnök szakképzettséget nyújt.

A Kar alapvető oktatási profilja az erős informatikai alapokra épülő - a gazdasági élet számos területén keresett - GÉPÉSZMÉRNÖK, BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖK, MECHATRONIKAI MÉRNÖK képzés.

A mérnöki szakon végzett hallgatók a sikeres szakdolgozat-készítés és záróvizsga után gépészmérnöki, biztonságtechnikai mérnöki (polgári szakirányú), mechatronikai mérnöki BSc oklevelet kapnak .

A kar felismerte, hogy a szűken vett szakmai ismereteken kívül a széles látókör, az informatikai és idegen nyelvi ismeretek ma már a munkáltatók alapvető elvárásai. Ezért a szakmai tárgyakon kívül hallgatóink számos, az érdeklődésükhöz közeli tantárgyat tanulhatnak. Igen nagy hangsúlyt helyezünk az informatika oktatására, az informatikai infrastruktúránk nagyon jó.

A tantervek része az ingyenes angol oktatás, angol vagy német nyelven sok szakmai tárgy tanulható, a nyelvvizsgára való felkészüléshez pedig kedvezményes térítésért több nyelvből kínálunk különböző szintű tanfolyamokat.

Az egyetemen nyelvvizsgahely működik, így a vizsga helyben letehető!

Tanulmányaik során a hallgatók tanulmányi ösztöndíjat kapnak és kiemelkedő szakmai, tudományos, sport és közéleti teljesítmények alapján további ösztöndíjak nyerhetők el. A rászorulók rendszeresen pénzbeli szociális támogatásban részesülnek.

Az Óbudai Egyetem három saját kezelésű kollégiummal rendelkezik, jelenleg a jelentkezők közel 80% -át tudjuk elhelyezni. Azok a hallgatók, akik férőhely hiányában nem lakhatnak kollégiumban, lakhatási támogatást kaphatnak

.

Copyright - Adatvédelmi nyilatkozat - Felhasználás feltételei
Site verzió: v1.9.6 - Az oldal módosításának ideje: 2016.03.06 21:45:43.
Az oldalakkal kapcsolatos megjegyzéseit, javaslatait, problémáit kérjük itt jelezze! Köszönjük!