Szakítóvizsgálat       Szakítóvizsgálat feladat

Példatár I. - Szakítóvizsgálat

Mikroszkóp felépítése, minta előkészítés, mintaelemzés

Keménységmérés

Roncsolásmentes anyagvizsgálatok

Törésmechanikai vizsgálatok

Lehűlési görbék felvétele

Egyensúlyi diagramok

Példatár II. - Egyensúlyi diagramok

Az Fe-Fe3C egyensúlyi diagram

Fémek újrakristályosodása

Folyásgörbe meghatározása zömítő vizsgálattal          Nyomóvizsgálat kiértékelése